Nyt ekspertpanel skal være med til at forny den offentlige sektor

25-02-2014Pressemeddelelser

Hvordan får vi afprøvet og udbredt viden om fremtidens velfærd? For at finde svar på det spørgsmål skal et nyt innovationspanel fungere som inspiration og sparringspartner for Center for Offentlig Innovation. Panelet består af 21 eksperter med særlig viden og erfaring inden for offentlig innovation.

Hvordan ser fremtidens daglige drift i den offentlige sektor ud? Hvor findes de nye, gode eksempler på service og arbejdstilrettelæggelse i dag, og hvordan får vi spredt og forankret dem på sygehuse, rådhuse, plejecentre og skoler landet over?

Det er et hovedspørgsmål for Center for Offentlig Innovation, som netop er begyndt sit arbejde, og som regeringen sammen med parterne på det offentlige arbejdsmarked står bag.

Nu får centret et stærkt samspil med et innovationspanel, der består af 21 eksperter med særlig viden og erfaring inden for offentlig innovation. Panelet skal give input fra forskningsverdenen og fra praktisk arbejde med offentlig innovation. Center for Offentlig Innovation kan løbende trække på paneldeltagernes viden og sparre med dem om f.eks. nye former for arbejdstilrettelæggelse i daginstitutionen, vejafdelingen, sygehusapoteket eller fængslet.

Leder af Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup ser frem til samarbejdet med innovationspanelet.

 

”Jeg er imponeret over den viden og erfaring, som panelet samlet set repræsenterer. Det er helt centralt for Center for Offentlig Innovation, at vi formår at opsøge og bringe den viden i spil, som allerede findes. Det gælder hos de mange medarbejdere, der arbejder med de daglige opgaver. Men det gælder også den ekspertviden om offentlig innovation, som findes på forskningsinstitutioner og hos nøglepersoner med betydelig praktisk erfaring. Ved at udnytte de mange ressourcer, som panelet besidder, styrkes vores arbejde i Center for Offentlig Innovation, og vi kan give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor nye og bedre muligheder for at lære af hinanden, kopiere gode idéer og udvikle nye arbejdsmetoder."

Pia Gjellerup

 

Panelet samles i løbet af foråret 2014 til en camp, hvor de skal møde hinanden og drøfte konkrete problemstillinger sammen med Center for Offentlig Innovation.

 

Fakta: Innovationspanelets 21 eksperter

 1. Annemette Digmann, innovationschef, Region Midtjylland
 2. Astrid Læssø Christensen, direktør, Mandag Morgen Velfærd
 3. Christian Bason, innovationschef, MindLab
 4. Diana Arsovic Nielsen, direktør, Syddansk Sundhedsinnovation
 5. Flemming Eriksen, leder af Idéklinikken, Region Nordjylland
 6. Jens Chr. Birch, tidligere kommunaldirektør, rådgiver og adjungeret professor ved CBS
 7. Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Aarhus Universitet
 8. Kasper Edwards, seniorforsker, DTU
 9. Klaus Majgaard, tidl. kommunaldirektør, konsulent og adjungeret professor ved CBS
 10. Kristian Lyk-Jensen, konstitueret vicedirektør, Bygningsstyrelsen
 11. Line Groes, direktør, IS IT A BIRD
 12. Lotte Bøgh Andersen, professor MSO, Aarhus Universitet og KORA
 13. Lotte Darsø, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
 14. Mogens Pedersen, kommitteret i Finansministeriet og bl.a. formand for Statens IT-projektråd
 15. Niels Thyge Thygesen, associate professor, CBS
 16. Poul Erik Mouritzen, professor, SDU
 17. Tim Jeppesen, tidl. kommunaldirektør i Fredericia og tidl. direktør for KREVI
 18. Thomas Hammer-Jakobsen, ledende partner, Copenhagen Living Lab
 19. Trine Petersen, seniorkonsulent, Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)
 20. Vincent Fella Hendricks, professor i formel filosofi, KU
 21. Yvonne Barnholdt, velfærdsdirektør i Roskilde Kommune

 

Baggrund

 • Regeringen aftalte sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO i juni 2013 syv principper for modernisering af den offentlige sektor. Center for Offentlig Innovation er oprettet med afsæt i principperne og for at fastholde og understøtte den konstruktive dialog om modernisering af den offentlige sektor. Læs mere om  syv principper for samarbejde om modernisering .
 • Center for Offentlig Innovation indgår i regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. Der er afsat 28 mio. kr. over tre år (2014-2016) til drift af centret. Læs mere om  Center for Offentlig Innovation  og besøg centrets hjemmeside på  www.coi.dk
 • Center for Offentlig Innovation er fuldt etableret den 3. februar 2014, hvor medarbejderne tiltrådte. Herefter udgøres centret af centerleder Pia Gjellerup samt chefkonsulenterne Majken Præstbro, Monica Andersen og Ole Bech Lykkebo.