Analyse og udvikling af data

Om arbejdsområdet

Social- og Indenrigsministeriet arbejder ambitiøst og målrettet med analyser og data inden for børne- og socialområdet. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere analyse- og datadrevet styring og prioritering på området.

Arbejdet sker blandt andet ved at udvikle, sanere og kvalitetssikre indsamlingen af data på socialområdet i tæt samarbejde med interessenter og aktører og gennem analyser, der skaber ny viden og sætter fokus på, hvad der virker.

Analysearbejdet bliver løbende offentliggjort i analyseserien Velfærdspolitisk Analyse og Socialpolitisk Redegørelse, som årligt følger op på regeringens sociale mål og gør status for målgrupper, indsatser og resultater på socialområdet.

Nyheder om Analyse