Analyse og udvikling af data

Om arbejdsområdet

Social- og Indenrigsministeriet arbejder ambitiøst og målrettet med analyser og data inden for socialområdet. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere analyse- og datadrevet styring og prioritering på området.

Arbejdet sker blandt andet ved at udvikle, sanere og kvalitetssikre indsamlingen af data i tæt samarbejde med aktører på socialområdet. Ligeledes bidrager analyserne til at skabe ny viden om, hvad der virker, ved at sætte fokus på målgrupper, udgifter og resultater af sociale indsatser.

Således bidrager afdelingens arbejde til at pege på, hvor der er behov og mulighed for at investere i bedre indsatser til målgruppen, og hvordan der opnås større effekt af sociale indsatser – hvilket i sidste ende skal skabe bedre liv for udsatte borgere.

Analyserne bliver løbende offentliggjort i analyseserierne Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt. Derudover udgives årligt Socialpolitisk Redegørelse, som gør status for den socialpolitiske indsats i Danmark.

Nyheder om Analyse