Nøgletal

Nøgletallene er de helt centrale tal og statistikker inden for Social- og Indenrigsministeriets ressortområde. Her kan du blandt andet få svar på, hvor mange anbragte børn og unge der er i Danmark, eller hvor store de offentlige udgifter er til stofmisbrugsbehandling.

Nøgletallene er fordelt på udsatte voksne, udsatte børn og unge og voksne med handicap med dokumentation knyttet til hvert område.