Publikationer

Ministeriet udgiver årligt publikationen Socialpolitisk Redegørelse.

Socialpolitisk Redegørelse giver et samlet overblik over den socialpolitiske indsats i Danmark, herunder opgave- og ansvarsfordelingen mellem stat og kommuner. Desuden afdækker redegørelsen omfanget af dokumenteret virksomme metoder. Disse metoder har spillet en central rolle i skiftende regeringers bestræbelser på at omstille de sociale indsatser, så de i højere grad baseres på viden om, hvad der virker.