Virksomme indsatser og metoder

Ministeriets arbejde med analyser af målgrupper m.v. skal sikre mere og bedre viden om effekterne af sociale indsatser. Det bidrager til udvikling af nye indsatser og til, at eksisterende indsatser og metoder med dokumenteret effekt kan udbredes til flere dele af landet. Arbejdet med udvikling og udbredelse af virksomme indsatser sker blandt andet gennem ministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser og gennem eksterne samarbejder.

Strategi for udvikling af sociale indsatser

Strategien for udvikling af sociale indsatser (SUSI) sætter kvalitetsstandarden for Social- og Indenrigsministeriets arbejde med at udvikle og udbrede virksomme sociale indsatser og metoder.

Formålet med strategien er at sikre et målrettet og systematisk udviklingsarbejde, hvor ressourcerne anvendes effektivt og hensigtsmæssigt til gavn for socialt udsatte børn, unge og voksne og mennesker med handicap.

Strategien indeholder en fasemodel, som består af fire faser: Screeningsfasen, modningsfasen, afprøvningsfasen og udbredelsesfasen. Udviklingsarbejdet med en konkret indsats kan kun fortsætte til næste fase, når kriterierne for en succesfuld gennemførelse af den forudgående fase er opfyldt. Kriterierne er indsatsens virkning, økonomi, implementering, efterspørgsel og realistisk drift.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet er et eksempel på et program under Social- og Indenrigsministeriet, der følger systematikken i strategien.

Strategien understøttes af en drejebog, som beskriver, hvordan strategien implementeres i konkrete initiativer. Alle kommuner og andre aktører kan tage udgangspunkt i strategiens systematik og tilpasse den til deres lokale kontekst.

Du kan finde drejebogen til strategien på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om, hvordan man selv kan indsamle data i sociale tilbud og bruge det til kvalitetsudvikling, på Socialstyrelsens vidensportal og i Socialstyrelsens katalog over dokumentationsredskaber.

Eksterne samarbejder

På socialområdet er der mange forskellige aktører. Det er en af ministeriets opgaver at sikre, at viden på socialområdet bliver delt og udvekslet mellem både myndigheder, civilsamfund, forskningsverden, fonde m.fl. På den måde kan flere bidrage med deres viden og erfaringer til et styrket vidensgrundlag på socialområdet og dermed til arbejdet med at udvikle og udbrede virksomme indsatser.

Ministeriet hører gerne fra fonde, forskningsinstitutioner eller lignende aktører, der er interesserede i at dele viden og data fra deres forskning eller arbejde på socialområdet. Eller fra aktører, der er interesserede i at etablere partnerskaber omkring udvikling eller udbredelse af en social indsats. Henvendelser kan rettes til thvj@sim.dk .