Corona | COVID-19

Corona og social- og indenrigsområdet

På denne side kan du finde Social- og Indenrigsministeriets tiltag og udmeldinger på socialområdet i anledning af det aktuelle udbrud af coronavirus/COVID-19.

Find nyhederne herunder – eller gå direkte til ofte stillede spørgsmål om corona og socialområdet.

Kommunikation om corona til mennesker med kommunikationshandicap

Mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK) har som alle andre brug for at tale om corona og dens konsekvenser for deres hverdag. Fagfolk og pårørende har mulighed for at benytte en række kommunikationstavler m.v., der kan støtte kommunikationen. Materialerne findes på Isaac Danmarks hjemmeside.

Nyheder om corona-situationen og socialområdet

Hotlines

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):
Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed):
Ring 70 20 02 66 (alle hverdage kl. 9.30-16)

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner:
Ring 70 80 67 07 (alle hverdage kl. 9-14)

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf.
70 20 02 33.