Corona | COVID-19

Corona og social- og indenrigsområdet

På denne side kan du finde Social- og Indenrigsministeriets tiltag og udmeldinger på socialområdet foranlediget af corona-pandemien.

Gå til side med ofte stillede spørgsmål/svar om covid-19 og socialområdet

Besøgsrestriktioner eller -forbud

I en række kommuner er der indført besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på sociale tilbud, hvor der er beboere i risikogruppen. Formålet er at skærme sårbare mennesker mod smitte. På tilbud med besøgsrestriktioner er der et forbud mod besøg på indendørs arealer. På tilbud med et besøgsforbud er der et forbud mod besøg både på indendørs og udendørs arealer.

På tilbud med besøgsrestriktioner eller besøgsforbud er der dog fortsat mulighed for at foretage besøg i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Besøg i kritiske situationer sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse og kan som hidtil ske på fællesarealer både indendørs og udendørs samt på den del af tilbuddet, som borgeren selv råder over (værelset/boligen).

På tilbud med besøgsforbud er det derudover også muligt at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udendørs arealer, medmindre tilbuddets ledelse vurderer, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at tillade, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen). Tilbuddets ledelse udpeger op til 2 besøgspersoner efter anmodning fra borgeren selv eller fra dennes nære pårørende.

På tilbud med besøgsrestriktioner er det ikke nødvendigt at udpege faste besøgspersoner, da sådanne besøg som det helt klare udgangspunkt skal ske udendørs, og da restriktionerne kun medfører et forbud mod indendørs besøg. Hvis tilbuddets ledelse vurderer, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at tillade, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen), kan der dog alligevel udpeges faste besøgspersoner.

Læs mere om besøgsrestriktioner, besøg i kritiske situationer og besøg af 1-2 faste besøgspersoner i Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 22. juni 2020.

I listerne nedenfor er der tale om besøgsrestriktioner, medmindre det i en parentes efter kommunens navn er oplyst, at der er tale om et besøgsforbud.

Kommuner med besøgsrestriktioner eller besøgsforbud

Region Hovedstaden

Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby, Vallensbæk

Region Sjælland

Greve, Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde, Slagelse

Region Syddanmark

Aabenraa, Esbjerg, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Nyborg, Odense, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejle

Region Midtjylland

Aarhus, Odder, Skive, Herning (besøgsforbud), Holstebro (besøgsforbud), Ikast-Brande (besøgsforbud), Lemvig (besøgsforbud), Ringkøbing-Skjern (besøgsforbud), Struer (besøgsforbud)

Region Nordjylland

Aalborg (besøgsforbud), Brønderslev (besøgsforbud), Frederikshavn (besøgsforbud), Hjørring (besøgsforbud), Jammerbugt (besøgsforbud), Læsø (besøgsforbud), Morsø (besøgsforbud), Rebild (besøgsforbud), Thisted (besøgsforbud), Vesthimmerland (besøgsforbud)

Hotlines

Social- og Indenrigsministeriets mail-hotline for spørgsmål på social- og indenrigsområdet, herunder det familieretlige område: corona@sim.dk

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):
Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed):
Ring 70 20 02 66 (alle hverdage kl. 9.30-16)

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner:
Ring 70 80 67 07 (alle hverdage kl. 9-14)

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf.
70 20 02 33.

Kommunikation om corona til mennesker med kommunikationshandicap

Mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK) har som andre brug for at tale om corona og dens konsekvenser for deres hverdag. Fagfolk og pårørende har mulighed for at benytte en række kommunikationstavler m.v., der kan støtte kommunikationen. Materialerne findes på Isaac Danmarks hjemmeside.

Nyheder om corona-situationen og socialområdet