Deling af formue, når en ægtefælle dør

Når en ægtefælle dør, skal der ske deling af ægtefællernes formue.

Hvordan deles ægtefællernes formue, når en af dem dør?

Når en ægtefælle dør, deles begge ægtefællers delingsformue lige mellem den længstlevende ægtefælle og den afdøde ægtefælles arvinger.

Aktiver, der er fuldstændigt særeje, samt uoverdragelige og personlige rettigheder (personlig goodwill m.v.) skal ikke deles mellem den længstlevende ægtefælle og den afdøde ægtefælles arvinger.

Den længstlevende ægtefælles pensioner og personlige rettigheder skal heller ikke deles.

Læs mere her:

 

Får den længstlevende ægtefælle arv fra den førstafdøde ægtefælle?

Efter delingen af formuen mellem den længstlevende ægtefælle og afdødes arvinger (dødsbo), tages der stilling til størrelsen af den længstlevende ægtefælles arv efter førstafdøde.

Dette gælder uanset, om ægtefællerne havde delingsformue eller særeje.

Den længstlevende ægtefælle arver som udgangspunkt 1/2 af den del af delingsformuen, som tilfalder den afdøde ægtefælles arvinger, medmindre der er oprettet testamente eller øvrige omstændigheder, som ændrer herpå.

 

Skal ægtefællernes formue altid deles, når den ene ægtefælle dør?

 • Uskiftet bo 

  Den længstlevende ægtefælle har mulighed for at sidde i ”uskiftet bo” med delingsformuen, hvis ægtefællerne har fælles børn. Hvis afdøde har særbørn, skal de samtykke til at den længstlevende sidder i uskiftet bo.

  Hvis hele formuen er særeje, er der ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis den afdøde ægtefælle havde både delingsformue og særeje, er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo med den del af formuen, der er særeje.

  Uskiftet bo betyder, at formuen ikke deles ved førstafdødes død. Den længstlevende ægtefælle kan derfor råde over hele formuen, men må ikke misbruge formuen. Formuen deles mellem ægtefællernes arvinger, når den længstlevende ægtefælle dør.

  Læs om uskiftet bo i kapitel 4 i arveloven på Retsinformation

  Læs om uskiftet bo i kapitel 13 i dødsboskifteloven på Retsinformation

Den længstlevende ægtefælle kan bestemme, at formuen alligevel skal deles med den førstafdøde ægtefælles arvinger. Formuen skal deles, hvis den længstlevende ægtefælle vil gifte sig igen.