Retsvirkningsloven og overgangsregler

Pr. 1. januar 2018 erstatter ægtefælleloven den hidtil gældende retsvirkningslov.

Med ægtefælleloven opretholdes hovedelementerne i den hidtil gældende formueordning i retsvirkningsloven. Dette omfatter ligedelingsordningen og ægtefællers mulighed for at aftale fravigelser af ligedelingsordningen.

Ægtefællers muligheder for at aftale en formueordning, der passer til deres situationer, er dog med ægtefælleloven blevet udvidet.

Generelt gælder ægtefælleloven også for aftaler og andre omstændigheder, der ligger før ægtefællelovens ikrafttræden den 1. januar 2018.

På en række punkter finder retsvirkningsloven dog fortsat anvendelse. Det drejer sig navnlig om følgende:

Retsvirkningsloven finder anvendelse på formuedeling ved separation og skilsmisse, hvis Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) før den 1. januar 2018 har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse. Det samme gælder ved formuedeling ved en ægtefælles død, herunder ved skifte af uskiftet bo, hvis ægtefællen er afgået ved døden før lovens ikrafttræden.

Læs om anvendelse af retsvirkningsloven efter den 1. januar 2018 i kapitel 20 i ægtefælleloven på Retsinformation