Skal et ægtepar overveje at indgå en aftale om at fravige ligedelingsordningen?

Når et par bliver gift, får parret automatisk en formueordning, der kaldes ”formuefællesskab”. Hvis ægtefællerne ønsker en anden formueordning, skal de indgå en aftale om at fravige ligedelingsordningen.

Ægtefæller kan fravige ligedelingsordningen ved aftale

Når et par bliver gift, får parret automatisk en formueordning, der kaldes ”formuefællesskab”. Det betyder, at ved separation, skilsmisse eller død skal ægtefællerne dele deres formue lige (ligedelingsordningen).

Hvis ægtefællerne har formuefællesskab, er det som udgangspunkt hele formuen, der skal deles:

  • Formue, som ægtefællerne hver især ejede, da de blev gift.
  • Formue, som ægtefællerne hver især erhverver, mens de er gift.
  • Arv og gaver, som ægtefællerne hver især modtog inden ægteskabet.
  • Arv og gaver, som ægtefællerne hver især modtager, mens de er gift.

Ligedelingen omfatter bl.a. ikke:

  • Særeje. Særeje skal være aftalt mellem ægtefæller eller bestemt af en arvelader eller gavegiver.
  • Personlige ejendele, fx smykker, tøj, smykker, ure og efter omstændighederne sports- og hobbyudstyr
  • Rimelige pensioner. Læs mere om pensioner
  • Personlige erstatninger fx erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der skyldes erhvervsevnetab, varigt men, kritisk sygdom, svie og smerte m.v.
  • Uoverdragelige og personlige rettigheder, fx en ophavsrettighed, personlig goodwill og båndlagt arv og båndlagt gave.

Al anden formue skal deles lige ved separation og skilsmisse. Det gælder også fx en erhvervsvirksomhed, et hus, en bil, en campingvogn, aktier og arvede malerier m.v. Det gælder også en opsparing, som en ægtefælle havde med ind i ægteskabet. Disse ejendele kan kun holdes uden for ligedelingen, hvis de er særeje.

Læs mere om særeje

Læs mere om oprettelse af ægtepagt

 

Eksempler på anvendelse af særeje:

 

Eksempel  1:

Manden (M) og hustruen (H) skal giftes. M ejer en virksomhed, som han ikke ønsker, skal indgå i ligedelingen ved separation, skilsmisse eller død. H har arvet et sommerhus af sine forældre. H ønsker heller ikke, at sommerhuset skal indgå i ligedelingen ved separation, skilsmisse eller død.

Ægtefællerne aftaler, at de vil oprette en ægtepagt om særeje.

De bestemmer i ægtepagten, at M’s virksomhed skal være fuldstændigt særeje, og H’s sommerhus skal være fuldstændigt særeje. Resten af formuen er delingsformue. Ved separation eller skilsmisse kan M holde sin virksomhed uden for ligedelingen, og H kan holde sit sommerhus uden for ligedelingen, mens de deler resten af formuen, som består af hus, bil, campingvogn og indestående på bankkonti, lige.

Eksempel 2:

Manden (M) og hustruen (H) skal giftes. H har en stor formue, og M har en meget lille formue. H vil ikke dele formuen med M, hvis det viser sig, at ægteskabet kun holder i kort tid.

Ægtefællerne aftaler, at de vil oprette en ægtepagt om særeje.

De bestemmer i ægtepagten, at H's formue skal være fuldstændigt særeje i 10 år. De bestemmer også, at M's formue ligeledes skal være fuldstændigt særeje.