Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU)

Social- og Indenrigsministeriet udvikler og gennemfører landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på centrale kommunale velfærdsområder. Derudover stilles en række spørgeskemaer til rådighed for kommuner til gennemførsel af lokale brugertilfredshedsundersøgelser.

Social- og Indenrigsministeriet udvikler og gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder i alle kommuner. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019 (se boks til højre). De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et ledelsesredskab for politikere og kommunale ledere til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.

Brugertilfredshedsundersøgelserne vil blive gennemført på følgende kommunale velfærdsområder:

  • Folkeskole og SFO
  • Dagtilbud
  • Genoptræning
  • Misbrugsbehandling

Første undersøgelse gennemføres for folkeskole og SFO i 2020.

Udgangspunktet for arbejdet er Social- og Indenrigsministeriets koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), der er udviklet i samarbejde med bl.a. KL, og udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser suppleres af lokale spørgsmål. Alle kommuner får således mulighed for at tilføje op til fem lokale spørgsmål til de enkelte undersøgelser med henblik på at styrke den lokale forankring og relevans af undersøgelserne.

Spørgeskemaerne, som kan tilgås her på siden, stilles fortsat til rådighed for kommunerne til lokale undersøgelser. Det vil imidlertid ikke være muligt at uploade data til Tilfredshedsportalen og foretage sammenligninger på tværs af lokale undersøgelser som tidligere, da portalen lukkes ned til 1. marts 2020.

Social- og Indenrigsministeriet vil gøre resultaterne fra de nationale brugertilfredshedsundersøgelser tilgængelige for kommuner. Kommunerne vil få mulighed for at foretage analyser og sammenligninger af brugertilfredshed på tværs af kommuner, institutioner og baggrundskarakteristik.  Resultaterne skal ligeledes stilles til rådighed for borgerne.

Yderligere information, om hvordan brugertilfredshedsundersøgelserne kan tilgås, kommer, når resultaterne af den første brugertilfredshedsundersøgelse ligger klar ultimo oktober 2020.