Momsrefusion

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører.

Ved at refundere momsudgifter ved køb hos private leverandører bliver det konkurrencemæssigt neutralt for en kommune eller region at vælge mellem egne eller andres ydelser. Udover momsudgifter refunderes også visse udgifter til lønsumsafgift via ordningen.

Her på siden kan du blandt andet finde den seneste bekendtgørelse, information om den endelige momsafregning samt konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.

Hvis du har spørgsmål til momsrefusionsordningen, skal du sende en mail til momsrefusion@oim.dk

 

Momsrefusionsbekendtgørelsen 

2019

Ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. maj 2019)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2019)

Ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2019)

Modtagne høringssvar - december 2018

Høringsbrev - december 2018

Høringsliste - december 2018

Udkast til ny bekendtgørelse - december 2018 

2018

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2018)

Modtagne høringssvar 

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse 

2017

Orienteringsskrivelse af 22. december 2016 om ændringer af bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2017)

 

Positivlisten

Positivlisten gældende for regnskab 2019

Positivlisten gældende for regnskab 2018

 

Endelig afregning af moms

Regnskab 2018

Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2018.pdf

Brev om revisors endelige godkendelse af momsrefusion 2018.pdf

Brev til indberetning af revisor.pdf 

Regnskab 2017

Brev til alle kommuner ang. momsrefusion for 2017

Indberetning af den endelige momsrefusion til revision 

Regnskab 2016

Endelig afregning af moms for regnskabsåret 2016

Indberetning af endelig moms for 2016

 

Udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen

Fonden Aarhus.pdf

Donation fra en stift.pdf

Elsass Fonden.pdf

Danmarks Idrætsforbund.pdf

Fonden Knud Højgaard.pdf

Dansk kyst- og naturturisme.pdf

Svarbrev om tilskud fra Astra

Overgangsregler ved anlægstilskud

Tilbagebetaling af moms ved salg af hospitalsejendomme

Kontering af hjælpemidler efter § 112 i lov  om social service

Tilbagebetaling i henhold til § 5 når tilskuddet anvendes til løn 

Afslag på ansøgning om godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2

Godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2

Udgifter vedrørende bindingskonto efter boligreguleringslovens § 18

Tilbagebetalingsreglen i § 5 i og bidrag fra vandselskaber for klimatilpasningsprojekter

Præcisering vedrørende kontering og momsrefusion ved støtte til bil efter servicelovens § 114

Kontering og moms på ridefysioterapi

Afslag på ansøgning om dispensation fra tilbagebetalingsreglen i § 5

Håndtering af tilbagebetalt momsrefusion ved tilbageskødning af grund  

Kommunernes adgang til momsrefusion ved køb af ejendom - momsreguleringsforpligtelse

Personbefordring ifm. de i positivlisten nævnte sundhedsydelser 

Taksatorrapporter 

Håndtering af delt regning mellem kommune og private leverandør

Vedrørende Friluftsrådet og tilbagebetaling af tilskud

Vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond og tilbagebetaling af tilskud