Datavarehuset bag Tilfredshedsportalen

I datavarehuset kan kommunerne indberette resultaterne af deres brugertilfredshedsundersøgelser og sammenligne sig med andre kommuners undersøgelser.

Formålet med tilfredshedsportalen er at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten ved bl.a. at lære af dem, der har de samme rammebetingelser, men opnår højere tilfredshed end de selv. 

I datavarehuset kan kommunerne blandt andet trække standardrapporter over resultaterne fra deres brugertilfredshedsundersøgelser på såvel kommune- som institutionsniveau og analysere på resultater og undersøge sammenhænge.

Datavarehuset har været tilgængelig for kommunerne siden september 2012. Som optakt til lanceringen af datavarehuse blev der foretaget landsdækkende repræsentative undersøgelser af brugertilfredsheden blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen. Undersøgelserne blev gentaget i 2014. Og i 2015, hvor spørgeskemaet til forældre til elever i folkeskoler er tilpasset i henhold til folkeskolereformen, blev der gennemført en separat ny måling af forældrenes brugertilfredshed med folkeskolerne. Resultaterne af disse landsdækkende stikprøveundersøgelser er lagt ind i datavarehuset, så kommunerne kan foretage sammenligninger hermed.

Kontakt

Sofie Nordahl Tølbøll

Specialkonsulent
Kontor: Opgaver og Struktur

Stine Liengaard Jensen

Fuldmægtig
Kontor: Opgaver og Struktur