Pilotprojektet om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser 2009-2010

Den daværende regering og KL har 2009-2010 afprøvet konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser i samarbejde med ti pilotkommuner.

Erfaringerne fra pilotprojektet 2009-2010 er blevet opsamlet med henblik på at vurdere konceptets anvendelighed i kommunernes styrings- og kvalitetsarbejde. Erfaringsopsamlingerne kan ses til højre.

På baggrund af erfaringerne med pilotprojektet blev den daværende regering og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2011 enige om at anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Kontakt

Sofie Nordahl Tølbøll

Specialkonsulent
Kontor: Opgaver og Struktur

Stine Liengaard Jensen

Fuldmægtig
Kontor: Opgaver og Struktur