Tilfredshedsportalen.dk

www.tilfredshedsportalen.dk giver borgerne mulighed for at sammenligne brugertilfredsheden med dagtilbud, skoler, SFO/fritidshjem, klub til børn, hjemmepleje, plejeboliger og genoptræning.

Portalen gør det nemt at se, hvor tilfredse brugerne er rundt omkring i landet med de forskellige tilbud kommunerne tilbyder. Brugertilfredsheden bliver vist på et danmarkskort, hvor man kan se, hvilke kommuner der har gennemført brugertilfredshedsundersøgelser, og hvad resultatet er.

Brugertilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”. Resultatet vises som et gennemsnit af svarene på spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du alt i alt med…?” Tilfredshedstallene på landsplan er baseret på landsdækkende stikprøveundersøgelser gennemført i enten 2014 eller 2015.