Løn, vederlag og pensioner

Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for reglerne om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale og regionale hverv.

Du kan læse mere om vederlag m.v. til bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre, regionsrådsmedlemmer og regionsrådsformænd i følgende bekendtgørelser og vejledninger:

Nedenfor kan du læse relevante nyheder m.v. om vederlag mv. til bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre, regionsrådsmedlemmer og regionsrådsformænd:

Social- og Indenrigsministeriet har endvidere ansvar for reglerne om Kommunernes Lønningsnævn, som godkender løn- og ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale mv. Du kan læse mere i nedenstående bekendtgørelse og på nævnets hjemmeside:

Du kan læse Social- og Indenrigsministeriets udtalelser, notater m.v. om vederlag i ministeriets resumédatabase.