Omgørelsesprocenter på socialområdet 2017

17-04-2018
Kort Handicap Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagesagen. I 2017 var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 38 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

Kommunalbestyrelserne skal behandle Danmarkskortet på et møde, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Læs pressemeddelelse om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet i 2017

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies