Love og bekendtgørelser

I nedenstående kan du læse mere om love og regler på Social- og Indenrigsministeriet område.

På www.retsinformation.dk kan du finde love og lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og afgørelser på Social- og Indenrigsministeriets område.

Retsinformation.dk er det websted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Gå til Social- og Indenrigsministeriets område på retsinformation.dk

Retsinformation.dk er dog endnu ikke fuldt opdateret med ændringerne i ministerierne efter Folketingsvalget i juni 2019. Ministeriet har derfor lavet en midlertidig oversigt over de love, der hører under Social- og Indenrigsministeriet.

Gå til en oversigt over reglerne om valg og folkeafstemninger