Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Indenrigsministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

I bekendtgørelsen har Social- og Indenrigsministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via denne side.

Nedenfor er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. januar 2020 med ændringsmarkeringer:

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttrædelse 1. januar 2020 med ændringsmarkeringer i forhold til forrige version af bekendtgørelsen

Via linket i boksen på denne side er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. januar 2020 (uden ændringsmarkeringer) på retsinformation.dk.

Da de økonomiske forhandlinger med KL stadig pågår, foreligger der ikke en endelig vedtaget ændring af databekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli 2020. Via nedenstående link er det muligt at se de ændringsforslag, som er foreslået af Social- og Indenrigsministeriet, og som har været i ekstern høring i efteråret 2019:

Gå til UDKAST til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttrædelse 1. juli 2020

Når forhandlingerne med KL er afsluttet, vil den endeligt vedtagne version af databekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli 2020 fremgå af denne side. Social- og Indenrigsministeriet vil ligeledes sende en mail ud til alle landets kommuner med information om, at ændringen af bekendtgørelsen er vedtaget.