Ministerens besøg i landet

Her kan du se billeder fra nogle af social- og indenrigsminister Astrid Krags besøg rundt i landet.

Se fotos fra ministerens besøg hos ressortrelevante institutioner herunder. På kortet kan du få et overblik over besøgene fordelt på landets kommuner.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

August 2020

Astrid Krag med forstander for Kofoeds Skole Robert Olsen

Kofoeds Skole

Den 10. august fik Kofoeds Skole på Amager besøg af Astrid Krag. Kofoeds Skole arbejder med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. De tilbyder rådgivning, kurser og værksteds-aktiviteter til socialt udsatte og har under årets coronaepidemi haft en vigtig funktion som støttepunkt for stedets brugere. Kofoeds Skole har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Nuuk og datterskoler i flere europæiske lande. Her ses ministeren sammen med forstander Robert Olsen.

Juli 2020

Astrid Krag blandt unge rundvisere på Learning Camp Middelbart juli 2020

Learning Camp Middelfart

Den 2. juli fik Lær for Livets Learning Camp i Middelfart besøg af Astrid Krag. Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for udsatte og anbragte børn og unge. Ved besøget i sommerlejren blev ministeren og Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen vist rundt af en gruppe unge, som selv har været en del af Lær for Livet i flere år, og som deltager på campen som rollemodeller for de nye børn i programmet.

Juni 2020

Smilende Astrid Krag på strand foran lejrbygning med vindblæst hår

Red Barnet sommerlejr ved Hvidbjerg Strand

Den 29. juni besøgte Astrid Krag Red Barnets sommerlejr ved Hvidbjerg Strand i Børkop. Børnene på lejren kommer fra udsatte og sårbare familier og er visiteret til sommerlejren af deres kommuner. Med sommerlejren får de en tur afsted hjemmefra og nogle oplevelser at fortælle om i skolen efter ferien. Foruden hygge, leg og samvær er der på lejrens program også livredning og førstehjælp, så børnene får gode værktøjer med sig hjem. Red Barnet afholder sommerlejre fordelt over hele landet, hovedsageligt drevet af frivillige kræfter.

Maj 2020

Astrid Krag ser på skærm med livestreaming fra Fødevarebanken maj 2020

Virtuelt besøg i Fødevarebanken

Den 18. maj var Astrid Krag på virtuelt besøg i Fødevarebanken, der leverer mad til socialt udsatte ved hjælp af samarbejdsordninger med donorer og partnere i fødevareindustrien. På den måde bekæmper de madspild og madfattigdom - også under coronakrisen. Under ministerens virtuelle besøg blev der talt socialpolitik og verdensmål og vist rundt på Fødevarebankens hylder.

Marts 2020

Astrid Krag besøger People Like Us' ølfestival i København marts 2020

Socialt bæredygtig ølfestival i København

Den 6. marts talte Astrid Krag ved den måske første socialt bæredygtige ølfestival i verden. Den fandt sted på Østerbro i København på initiativ af mikrobryggeriet People Like Us. Det social-økonomiske bryggeri skaber jobs til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan fx være mennesker med autisme, ADHD eller andre psykiske eller fysiske handicaps. Hos People Like Us er de ansatte selv med til at bestemme, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og med hvor højt et timetal. På billedet er ministeren fotograferet sammen med madskoleinspektør Timm Vladimir, der er en af bryggeriets samarbejdspartnere, og med Cath, der arbejder som personlig assistent i mikrobryggeriet.


 

Astrid Krag med dukke på skød under besøg på Den Sociale Døgnvagt marts 2020

Den Sociale Døgnvagt i København

Den 5. marts fik Den Sociale Døgnvagt i København besøg af Astrid Krag. Den Sociale Døgnvagt tager sig af børn, unge og voksne med akutte sociale problemer. Her kan man henvende sig, hvis man selv har brug for hjælp, eller hvis man er pårørende eller har kendskab til børn, unge eller voksne, der har det svært. Der er døgnåbent året rundt og mulighed for anonymitet. Råd og vejledning kan foregå i hjemmet, i Den Sociale Døgnvagts lokaler eller over telefonen. Under besøget fik ministeren en snak med stedets dygtige fagfolk om, hvordan vi som samfund bedre passer på de børn, der fx lever med vold som en del af deres hverdag.

Februar 2020

Astrid Krag i samtale på Cafe Exit februar 2020

Café Exit København

Den 28. februar besøgte Astrid Krag Café Exit. Her hjælper de ex-indsatte og indsatte til at opnå et liv uden kriminalitet. Blandt stedets tilbud er mentorordning, økonomisk rådgivning, familie-støtte, kultureftermiddage samt tilbud om samtaler med en terapeut eller præst. Café Exit tilbyder også hjælp til indsatte og ex-indsatte med at komme i arbejde eller i gang med uddannelse. Der findes afdelinger i København, Odense og Aarhus.


 

Smilende Astrid Krag foran whiteboard Baglandet februar 2020

Baglandet i København

Den 6. februar besøgte Astrid Krag den københavnske afdeling af Baglandet. Baglandet er et kontaktsted for mennesker, som har været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst. Her kan de få vejledning, støtte og opbakning til at komme videre i livet. Baglandet er skabt af mennesker, der selv har været anbragt som børn, og stedets medarbejdere har en særlig indsigt i de problematikker, man ofte støder på som tidligere anbragt. Baglandet kan give støtte i forbindelse med kontakt til offentlige instanser, blandt andet ved at tage med som bisiddere. Baglandet tilbyder også sociale aktiviteter som fællesspisning o.a., hvor man kan møde ligesindede og udvikle sit netværk. Der findes pt. afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Vejle.


 

Astrid Krag sammen med Karsten Stegmann fra Socialpædagogerne på Værestedet Huset i Køge februar 2020

Værestedet Huset i Køge

Den 3. februar fik Værestedet Huset i Køge besøg af Astrid Krag. Huset er et værested for borgere, der er fysisk og/eller psykisk funktions-hæmmede. Huset tilbyder samvær med ligesindede til borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne og sent udviklede unge over 18 år med sociale problemer. På billedet er ministeren fotograferet sammen med Karsten Stegmann fra Socialpædagogerne, der også deltog i besøget.

Januar 2020

Astrid Krag og Thomas Evers sammen med en elev på Julemærkehjemmet Liljeborg februar 2020

Julemærkehjemmet Liljeborg

Liljeborg ved Roskilde Fjord er et af i alt fem julemærkehjem i Danmark. Her hjælper de børn i alderen 7-14 år med at bekæmpe mobning, social isolation, mistrivsel og overvægt. Hverdagen er fyldt med bevægelse, leg og motion, og eleverne undervises i klasser med seks elever i hver, hvilket giver mulighed for fordybelse og fokus på det enkelte barn. Den 27. januar fik Liljeborg besøg af Astrid Krag og danseinstruktør Thomas Evers, der er ambassadør for Julemærkefonden. Her er det tidligere Vild med dans-par fotograferet sammen med Nicole, der for tiden er elev på Liljeborg.


 

Astrid Krag på besøg i Ventilen Roskilde januar 2020

Ventilen Roskilde

Den 27. januar fik Ventilen Roskilde besøg af Astrid Krag. Ventilen er frivilligdrevne mødesteder for unge mellem 15 og 25 år, der oplever ensomhed og gerne vil lære andre unge at kende. Ventilen har 23 tilbud fordelt over hele landet, hvor frivillige i alderen 18-30 år hjælper de unge brugere med at opbygge relationer og netværk. I 2019 modtog Ventilen Tine Bryld-prisen for deres vigtige arbejde for ensomme unge.


 

Sokker fra Varmestuestrik Køge

Varmestuestrik Køge

Den 18. januar var Astrid Krag med til at fejre 2 års fødselsdag for Varmestuestrik Køge. Her mødes ugentligt en samling ildsjæle og strikker vanter, huer, tørklæder og tæpper af garn doneret til projektet. Resultatet af de strikkende køgenseres husflid går til hjemløse, kvinder i gadeprostitution og voldsramte på landets krisecentre.


 

Astrid Krag besøger Morgencafe for hjemløse januar 2020

Morgencafé for hjemløse

Den 17. januar fik Morgencafé for hjemløse i København besøg af Astrid Krag. Her arbejder de for at forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. De fleste af stedets brugere er hjemløse, narkomaner, alkoholikere og psykisk syge, der her kan få mad, lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning. I stedets Hjælperi har de et stort lager af gratis tøj, telte og soveposer - foruden hjemmegjorte underlag til at holde kolde bagdele lidt varmere i vinterkulden.


 

Astrid Krag med Henrik fra SAND foran stort street art-maleri af kamæleon i Vejle januar 2020

Gadens Stemmer Vejle

Den 6. januar var Astrid Krag på byvandring i Vejle med Gadens Stemmer. Gadens Stemmer er en social-økonomisk virksomhed for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. De udbyder byvandringer og foredrag ud over det sædvanlige og har afdelinger i København, Vejle og Faxe. Ministerens guide denne januardag var Henrik, som delte sin livshistorie, viste Vejles skyggesider og gav ministeren et indblik i de udfordringer, som mennesker i hjemløshed oplever i provinsen.


 

Astrid Krag besøger Udviklingshæmmedes Landsforbund januar 2020

ULF - Udviklinghæmmedes Landsforbund

Den 6. januar fik Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, besøg af Astrid Krag. ULF drives af mennesker med udviklingshæmning og arbejder for udviklingshæmmedes selv- og medbestemmelse. Under besøget hørte ministeren om foreningens arbejde og blev klogere på, hvordan organisationer drevet alene af borgere med handicap i højere grad kan inddrages i og inspirere til politikudvikling.


 

Sutsko på menneskefødder

Josephine Schneiders Børnehjem

Den 3. januar besøgte Astrid Krag Josephine Schneiders Børnehjem i København sammen med statsminister Mette Frederiksen. Josephine Schneiders Børnehjem er en døgninstitution for børn og unge, der har brug for en særlig indsats. Stedet har plads til 16 børn og unge mellem 6 og 18 år. Under besøget fik de to ministre en rundvisning af to af stedets beboere og lejlighed til at snakke med flere af børnene om deres historier.


 

Astrid Krag og Elliot foran menutavle på SOSU H i Brøndby januar 2020

SOSU H i Brøndby

Den 3. januar besøgte Astrid Krag også Brøndbys sosu-skole, SOSU H. Her fik hun bl.a. en snak med 18-årige Elliot, der er i gang med at tage en uddannelse på skolen. Elliot blev som 7-årig anbragt uden for familien og har haft en opvækst under skiftende anbringelser. I dag står han på egne ben og er ved at uddanne sig til pædagogisk assistent.

December 2019

Astrid Krag uddeler julehjælp med Frelsens Hær

Uddeling af julehjælp med Frelsens Hær

Kort før jul var Astrid Krag med Frelsens Hær ude og dele julehjælp ud til danskere med behov for en ekstra håndsrækning i juletiden.


 

Astrid Krag siddende ved bord på Hegnetslund Krisecenter Køge december 2019

Hegnetslund Krisecenter

Den 16. december besøgte Astrid Krag Hegnetslund Krisecenter i Køge. Krisecenteret hjælper kvinder, der er udsat for psykisk/fysisk vold eller trusler om vold. Krisecenteret er døgnåbent, og man kan henvende sig anonymt. Stedet tilbyder både telefonisk rådgivning og ophold, og man kan have sine børn med. Ministeren er her fotograferet, mens hun lytter til en af stedets brugere fortælle sin historie.


 

Astrid Krag på besøg i Holbæk Krisecenter Medusa december 2019

Holbæk Krisecenter Medusa

Den 9. december besøgte Astrid Krag Holbæk Krisecenter. Det er et midlertidigt bosted for kvinder udsat for psykisk/fysisk vold eller trusler. Der er otte pladser, og kvinderne kan have deres børn med. Krisecenterets målsætning er at yde sikkerhed, omsorg og krisehjælp til kvinderne og støtte dem i at genvinde et godt og trygt liv. Stedet tilbyder også anonym rådgivning til voldsramte kvinder i Holbæk og Odsherred kommuner. På billedet er ministeren fotograferet sammen med ansatte fra stedet, medlemmer af Holbæk Kommunes socialudvalg samt Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.


 

Astrid Krag på besøg i Slotsbjergby Daginstitution december 2019

Slotsbjergby Daginstitution

Den 9. december besøgte Astrid Krag daginstitutionen i Slotsbjergby ved Slagelse. Under besøget blev der bl.a. talt normeringer.


 

Astrid Krag i Irma Greve december 2019

Irma Greve

Den 9. december fik også Irma Greve besøg af Astrid Krag. Irma er en af virksomhedspartnerne i projekt KLAR TIL START, som er en beskæftigelsesindsats for folk med autisme. På billedet er ministeren fotograferet sammen med repræsentanter for KLAR TIL START og nogle af projektets virksomhedspartnere.


 

Astrid Krag på Godhavn december 2019

Godhavn

Den 2. december besøgte Astrid Krag døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Stedet er for børn og unge med ofte komplekse baggrunde og sociale eller psykiske vanskeligheder. Godhavn vil være de fleste bekendt for sin uhyggelige fortid, men i dag er forholdene heldigvis forandrede. Behandlings-pædagogikken på nutidens Godhavn tager udgangspunkt i det enkelte barns individuelle historie og forudsætninger. Under besøget fik ministeren en snak både med forstander Søren Skjødt (øverst) og de to elevrådsmedlemmer Valentin og Caroline.

November 2019

Astrid Krag spiller Uno med brugere af netværkshuset Kastruplund november 2019

Netværkshuset Kastruplund

Den 29. november fik netværkshuset Kastruplund besøg af Astrid Krag. Kastruplund drives af Røde Kors og er et mødested i Kastrup for mennesker mellem 20 og 65, som savner flere relationer i deres liv. Stedet drives hovedsageligt af frivillige og arrangerer bl.a. udflugter, madlavning, Walk and Talk og ungeklubber. Huset er også åbent for dem, som blot ønsker en kop kaffe og en uformel snak. På billedet får ministeren et slag Uno med nogle af stedets brugere.

 


 

Astrid Krag med Ole Martin Sørensen, kaldet Rebellen, på det socialpsykiatriske center Hjørnet i Rudkøbing

Hjørnet Rudkøbing

Den 25. november fik Hjørnet i Rudkøbing besøg af Astrid Krag. Hjørnet er et aktivitets- og samværstilbud til mennesker med psykiske problemer eller lidelser og for socialt udsatte. Stedet huser bl.a. et døgndækket bofællesskab med 5 lejligheder og 2 akutboliger, en alkoholfri café, et værested med forskellige aktiviteter og et værksted. På billedet er ministeren fotograferet sammen med stedets leder, Ole Martin Sørensen, også kendt som “Rebellen fra Langeland”.


 

Astrid Krag på besøg i Meny Karlslunde sammen med to ansatte i skånejob

Meny Karlslunde

Den 22. november fik Meny Karlslunde besøg af Astrid Krag. Her mødte hun bl.a. Jacob og Jan, der begge arbejder i butikken. Jobbene har de fået gennem KLAPjob-initiativet, der er en indsats under Landsforeningen LEV. KLAPjob skaber skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder som fx autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi eller muskelsvind. KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet.


 

Astrid Krag på besøg i Familiens Hus Høje-Taastrup november 2019

Familiens Hus Høje Taastrup

Den 22. november besøgte Astrid Krag Familiens Hus i Høje Taastrup. Familiens Hus er et samarbejde mellem Mødrehjælpen og Høje-Taastrup Kommune. Det er et sted, hvor unge gravide og nybagte mødre kan møde andre kvinder i samme situation som dem selv. Mange af kvinderne befinder sig i sårbare livssituationer, og i Familiens Hus kan de bl.a. tale med en socialrådgiver, jordemoder, sundhedsplejerske, uddannelses- og erhvervsvejleder eller psykolog.


 

Astrid Krag med forstander af Hanne Marie-hjemmet Sølva Andersen

Hanne Marie-hjemmet

Den 18. november fik Hanne Marie-hjemmet i Roskilde besøg af Astrid Krag. Stedet er et kvindekrisecenter for udsatte kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet og tilbyder ophold i en ubegrænset periode. Formålet er at give beskyttelse, omsorg, pleje/behandling og socialfaglig støtte til kvinderne, der ofte har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Der er otte pladser og en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe. På billedet er ministeren fotograferet sammen med Hanne Marie-hjemmets forstander Sølva Andersen.


 

Astrid Krag og Magnus Heunicke i hvide kitler

Hvidovre Hospital

Den 18. november besøgte Astrid Krag også Hvidovre Hospitals socialsygeplejeordning. Sammen med ministerkollega Magnus Heunicke trak hun i den hvide kittel og hørte om socialsygeplejerskernes arbejde. Socialsygeplejerskerne hjælper socialt udsatte under indlæggelse og bygger bro til de øvrige sundhedsprofessionelle.


 

Astrid Krag besøger Børnehuset Odense november 2019

Børnehuset Odense

Den 11. november besøgte Astrid Krag Børnehuset i Odense. Børnehusene hjælper børn og unge mellem 0 og 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige (fysiske og/eller psykiske) overgreb. Indsatsen er tværfaglig og sker i et børnevenligt miljø med barnet i centrum. Den tværfaglige tilgang sikrer, at børn, der har været udsat for overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét sted. På billedet betragter ministeren stedets samling af 'gode-råd-beskeder', som børnene skriver til de næste børn, der måtte komme.


 

Astrid Krag med Grønlandske Hus Odenses stab november 2019

Det Grønlandske Hus Odense

Også det Grønlandske Hus i Odense fik 11. november besøg af social- og indenrigsminister Astrid Krag. Det Grønlandske Hus driver bl.a. en åben rådgivning for grønlandske borgere og samarbejdspartnere i Region Syddanmark. Man kan henvende sig anonymt, og husets socialkonsulenter har tavshedspligt. Stedet huser også en café og flere grønlandske foreninger. Der er fire Grønlandske Huse i Danmark - i Aalborg, København, Odense og Aarhus - og regionale kontorer i flere mindre byer.


 

Astrid Krag besøger Dannerhuset november 2019

Krisecentret Dannerhuset

Dannerhuset i København fik den 8. november besøg af Astrid Krag. Dannerhuset hjælper voldsramte kvinder, bl.a. med det ambulante rådgivningsforløb "Sig det til nogen". For mange kvinder kan det føles grænseoverskridende at opsøge et krisecenter, og derfor giver "Sig det til nogen" mulighed for ambulant rådgivning på en helt almindelig - men hemmelig - adresse. Under besøget mødte ministeren en af de kvinder, som har benyttet sig af rådgivningstilbudet, som findes i København, Ringsted og Randers.


 

Astrid Krag i snak med bruger af Mandecentret Aalborg november 2019

Mandecentret Aalborg

Den 4. november deltog Astrid Krag i fejringen af Mandecentret Aalborgs 10-årsjubilæum. Her fik hun bl.a. en snak med en mand, der under en livskrise fandt hjælp hos Mandecentret. Landets Mandecentre tilbyder rådgivning og sparring til mænd, der rammes af for eksempel skilsmisse eller partnervold. Selvom 19.000 mænd i Danmark årligt skønnes udsat for partnervold, er det stadig tabu, at mænd kan få brug for hjælp. Mandecentrene er med til at nedbryde tabuet, så tak og tillykke til Mandecentret Aalborg med de første 10 år.


 

Astrid Krag besøger Botilbud på Tværs i Farsø november 2019

Botilbud på Tværs i Farsø

Den 4. november besøgte Astrid Krag også Botilbud på Tværs i Farsø. Her arbejder de med psykisk syge borgere ud fra værdierne Tillid, Værdighed, Ærlighed, Respekt og Sameksistens - TVÆRS. Invitationen til at besøge Tværs kom fra Reiner, der arbejder på stedet. Hans egen historie involverer en anbringelse i familiepleje som 15-årig og et efterfølgende hashmisbrug. Det lykkedes ham at komme ud af sit misbrug og tage en uddannelse som socialpædagog. I dag bruger han sin egen historie i arbejdet med at hjælpe andre mennesker, der har haft et svært liv.


 

Astrid Krag med brugere af Birkehuset i Korsør november 2019

Birkehuset Korsør

Den 1. november besøgte Astrid Krag Birkehuset, der er et værested i Korsør. Her fik hun en kop kaffe og en snak med nogle af værestedets brugere om de udfordringer, der kan møde en, når man ikke har fået de letteste kort med på hånden i tilværelsen.

Oktober 2019

Astrid Krag med armbånd fra bruger af Cafe Klare oktober 2019

Café Klare

Den 31. oktober besøgte social- og indenrigsministeren Café Klare, der er en natcafé i København med 20 sovepladser. Tilbuddet er udelukkende til kvinder, og målgruppen er hjemløse kvinder med akut behov for ly og overnatning. Café Klare tilbyder også langsigtet støtte til et bredt spektrum af socialt udsatte kvinder, herunder voldsramte kvinder og unge kvinder med familie- og æresrelaterede problemer. Kvinden kan komme anonymt uden krav om registrering. På billedet viser Astrid Krag et armbånd frem, som en af Café Klares brugere forærede hende ved besøget.


 

Astrid Krag besøger Lynghuset i Furesø Kommune oktober 2019

Lynghuset i Furesø

Den 29. oktober 2019 besøgte Astrid Krag Lynghuset i Furesø, som tilbyder job og aktivering til voksne udviklingshæmmede. Her bliver der repareret cykler, lavet mad og kreeret kunstværker af dedikerede medarbejdere med særligt behov for støtte. Deres arbejde bliver brugt til at hjælpe andre i kommunen. For eksempel kan en social- og sundhedshjælper få lappet sin cykel eller skiftet sin kæde - enten i Lynghusets værksted eller ude på ruten, som Lynghusets elcykel med indbygget cykelværksted kan rykke ud til, hvis uheldet skulle ramme.


 

Astrid Krag med Tasiilaqs borgmester Charlotte Ludvigsen oktober 2019

Nuuk, Grønland

I uge 41 var Astrid Krag i Grønland for sammen med sin grønlandske kollega, Martha Abelsen, at etablere et nyt tværgående samarbejde, der skal hjælpe landets udsatte børn og unge. I Grønland traf Astrid Krag bl.a. en ung mand, der har mistet mange venner til selvmord, og som i dag er aktiv i Ungdommens Røde Kors. Selvmordsraten er høj i Grønland, hvor mange børn udsættes for seksuelle overgreb. Særlig hårdt ramt i denne sammenhæng er byen Tasiilaq, hvis borgmester, Charlotte Ludvigsen, Astrid Krag også mødtes med under sit Grønlandsbesøg. De to ses sammen på fotoet her.


 

Astrid Krag på diabetikerhjemmet Solglimt sammen med beboere og ansatte

Diabetikerhjemmet Solglimt i Fårevejle

Den 7. oktober 2019 besøgte Astrid Krag diabetikerhjemmet Solglimt i Fårevejle. Solglimt er en døgninstitution for børn og unge mellem 9 og 23 med diabetes og sukkersyge. På Solglimt arbejdes der på, at børnene og de unge får kontrol over deres diabetes og bliver opmærksomme på egne ressourcer. Det vægtes højt, at de får en indholdsrig hverdag med plads til at drømme. På billedet ses ministeren omgivet af ansatte og beboere fra Solglimt.


 

Astrid Krag sammen med ansatte fra Socialtilsyn Øst oktober 2019

Socialtilsyn Øst i Jyderup

Den 7. oktober 2019 besøgte Astrid Krag Socialtilsyn Øst i Jyderup. Socialtilsyn Østs opgave er at godkende og føre tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i Region Sjælland og sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. På billedet ses ministeren sammen med Socialtilsynets medarbejderstab.


 

Astrid Krag foran mindeskilt på Danmarks Forsorgsmuseum oktober 2019

Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg

Søndag den 6. oktober 2019 deltog Astrid Krag i afsløringen af et nyt mindeskilt på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Dagen - og mindeskiltets 'Vi glemmer jer ikke' - skal minde om, hvilke forhold Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn blev udsat for under fortidens børneforsorg. Under dagens mindehøjtidelighed blev der holdt et minuts stilhed for dem, der ikke levede længe nok til at opleve statsministerens officielle undskyldning i august.

September 2019

Astrid Krag sammen med forstander for Reden København Kira West

Reden København

Den 30. september var Astrid Krag på besøg i Reden København. Reden er en vigtig institution i dansk socialpolitik og har en kæmpe betydning for nogle af de mest udsatte og sårbare kvinder i Danmark. På fotoet har ministeren selskab af forstander for Reden København, Kira West.


 

Astrid Krag sammen med vinderholdet ved DM i gadefodbold september 2019

DM i gadefodbold

DM i gadefodbold for hjemløse har været afholdt siden 2003. Årligt bliver over 1200 hjemløse og udsatte engageret i OMBOLD's stævner og mesterskaber, Asfaltligaen, samt ved de 10 åbne træninger i byer over hele Danmark. Astrid Krag besøgte DM i gadefodbold den 21. september 2019. På billedet fejrer hun sejren sammen med vinderholdet i serie A, Team Mums.


 

Astrid Krag på besøg på Sundholm september 2019

Aktivitetscentret Sundholm

Aktivitetscentret Sundholm er et tilbud til socialt udsatte, som lever i hjemløshed, med misbrug og psykiske problemer. Aktivitetscentret har fire tilbud: Byhaven, Cykelværkstedet, Multiværkstedet og Træværkstedet. På alle tilbuddene løser brugerne store og små opgaver for private og kommunale kunder. Astrid Krag besøgte Sundholm 16. september og er her fotograferet i Byhavens drivhus.


 

Astrid Krag på Fejø

Fejø

På en solrig 13. september var Astrid Krag på sin første ø-tur som minister. Den gik til Fejø, der er kendt for sine æbler. Formålet var at få indsigt i øboernes særlige livsvilkår.


 

Astrid Krag på byvandring med hjemløse Csaba

På byvandring med Csaba, der er hjemløs

Den 2. september var Astrid Krag på byvandring i København med Csaba (udtales Chopper), der fortalte om livet på gaden. Ministeren blev dybt berørt af Csabas fortælling om, hvordan han blev misbrugt i barndommen, uden at nogen voksne omkring ham greb ind. Det bør aldrig komme dertil, hvor børn bliver overladt til sig selv på den måde, for så er vejen tilbage så meget længere.

August 2019

Astrid Krag i Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivningscenter

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivningscenter i København

Astrid Krag var den 26. august inviteret til Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning på Vesterbro for at høre om, hvordan de frivillige i centret hjælper mennesker – herunder socialt udsatte – ud af gældsfælden. Her ses ministeren med de to frivillige Anne Grethe og Freddie samt Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.


 

Astrid Krag besøger Brugernes Akademis mobile klinik på Halmtorvet august 2019

Den mobile klinik på Halmtorvet i København

Den 19. august besøgte Astrid Krag den mobile klinik på Halmtorvet, der tester stofbrugere for hepatitis C. Efter 15 minutter er der svar på testen, og hvis der er antistoffer i prøven, hjælper Brugernes Akademi folk videre til behandling. Den mobile klinik tester årligt omkring 500 personer, og mere end 10 procent af dem har hepatitis C. Det er klinikkens sygeplejerske Nanna, der foretager testen, som ministeren her prøver på egen krop. Udenfor er der plads til en øl, en ostemad og en snak, og det er netop pladsen til det hele, der gør forskellen.


 

Astrid Krag klipper snor under indvielsen af Redernes Krisecenter i Odense august 2019

Redernes Krisecenter i Odense

Den 16. august 2019 var Astrid Krag med til at åbne Redernes Krisecenter i Odense sammen med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel. Centret tilbyder ophold til voldsudsatte kvinder, der samtidig har et misbrug.


 

Astrid Krag på besøg i Varmestuen Håbet i Næstved

Varmestuen Håbet i Næstved

Hus Forbi-sælgerne Dorte og René inviterede 12. august 2019 ministeren på besøg i Varmestuen Håbet i Næstved. Her fik de en snak om hjemløshed, livet med hund på gaden og hvordan man skaffer en god barnevogn til sine ting.

Juli 2019

Astrid Krag på Ferie Camp i Randers med Hus Forbi-sælgere Rene og Dorte

LVS' Ferie Camp i Randers

Den 12. juli besøgte Astrid Krag Ferie Camp i Randers, som er Landsforeningen af VæreSteders årlige arrangement. Ferie Camp tilbyder ferie for 1700 socialt udsatte i alle aldre. På billedet er ministeren omgivet af Rene og Dorte, som er Hus Forbi-sælgere i Næstved.


 

Astrid Krag i samtale med bruger af Blå Kors Pensionat Herning juli 2019

Blå Kors Pensionat i Herning

Den 8. juli besøgte Astrid Krag Blå Kors Pensionat i Herning, der tilbyder midlertidigt ophold for hjemløse med misbrug og/eller psykosociale problemer. På pensionatet talte ministeren med blandt andre en ung hjemløs og to tidligere beboere, der nu er kommet ud af hjemløshed. Fælles for deres historier om, hvorfor de endte på gaden, var oplevelser af svigt i barndommen, misbrug, kriminalitet og psykiske lidelser.


 

Astrid Krag på Cafe Oda i Århus

Café Oda i Aarhus

Den 8. juli besøgte Astrid Krag også Café Oda i Aarhus, et socialt mødested for mennesker med psykiske lidelser tæt inde på livet. Over kaffe og kage talte ministeren med brugerne af caféen og de frivillige om, hvorfor de kommer på stedet. Flere af brugerne fremhævede, at caféen er et rart og rummeligt sted for folk med psykiske lidelser, der kan finde det svært at indgå i sociale sammenhænge.


 

Astrid Krag på besøg i Boligerne Brøndbyøstervej juli 2019

Boligerne Brøndbyøstervej

Boligerne Brøndbyøstervej er et bosted for voksne med nedsat funktionsevne. Her gør man meget ud af at forstå den enkelte beboers historie, så de kan få den bedst mulige hverdag – heriblandt også en bolig, der afspejler, hvem de er, og hvad de holder mest af i livet. Astrid Krag besøgte bostedet den 5. juli 2019 og er her fotograferet sammen med Susanne, som bor på bostedet.


 

Astrid Krag i samtale med Thorkild Olesen i Danske Handicaporganisationers Hus juli 2019

Danske Handicaporganisationers Hus i Taastrup

Den 4. juli var Astrid Krag i Taastrup og besøge Danske Handicaporganisationer Hus, hvor hun mødtes med formand Thorkild Olesen.


 

Astrid Krag ved Kofoeds Skole juli 2019

Kofoeds Skole på Amager

Den 4. juli besøgte Astrid Krag Kofoeds Skole på Amager. Her mødte hun blandt andre René, der er elevrådsformand.


 

Astrid Krag sammen med tre beboere fra Kofoeds Skoles ungdomsboliger

Kofoeds Skoles ungdomsboliger på Amager

Den 4. juli besøgte ministeren også en flok unge mennesker, der bor i Kofoeds Skoles ungdomsboliger i Badensgade. Her er der dygtige voksne, og gode rammer giver et solidt skub væk fra et liv, der er på skæv kurs.


 

Astrid Krag hos Ungdommens Røde Kors på Roskilde Festival juli 2019

Ungdommens Røde Kors på Roskilde Festival

Den 3. juli besøgte Astrid Krag Ungdommens Røde Kors (URK) på Roskilde Festival. Her mødte hun URK's formand og tre unge, der har kæmpet for at blive lukket ind i samfundets fællesskab efter oplevelser med bl.a. svigt i barndommen og anbringelser. De tre har lagt deres historier ud i en podcast-serie, som Ungdommens Røde Kors har lavet, og ministeren lyttede til deres fortællinger i en lukket boks opsat på festivalen.


 

Astrid Krag i snak med to brugere af Mændenes Hjems herberg og stofindtagelsesrum

Mændenes Hjem i København

Den 1. juli besøgte ministeren Mændenes Hjem, hvor hun mødte ægteparret Kim og Lone. De er brugere af Mændenes Hjems herberg og stofindtagelsesrum. Astrid Krag har faktisk mødt parret før, nemlig da hun som sundhedsminister i 2012 indviede stofindtagelsesrummet, som regeringen dengang havde gjort muligt. Det rørte ministeren at høre, hvad tilbuddet har betydet for parret. De har kunnet tage deres stoffer i beskyttede omgivelser i stedet for i uhygiejniske kælderskakter og på gader og stræder.