Kontakt

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Telefon: 72 28 24 00
(mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Henvendelser til ministeriet: sim@sim.dk

Henvendelser til ministeren: min@sim.dk

For input til regeringens arbejde med Barnets Lov: barnetslov@sim.dk

Pressehenvendelser rettes til ministeriets presseenhed

For kontakt til Koordinationsenheden for Børnebortførelser se Koordinationsenhedens kontaktside

For kontakt til ministeriets valgenhed se valgenhedens kontaktside

Henvendelser fra fonde kan rettes til: fonde@sim.dk

Signerede og krypterede e-mails sendes til: oim@oim.dk 

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om økonomi og væsentlige sociale problemer og CPR-nummer), foreslår vi derfor, at du sender en besked til ministeriet som digital post fra e-Boks, www.borger.dk eller www.virk.dk. Her kan du vælge Social- og Indenrigsministeriet som modtager.

Social- og Indenrigsministeriet opfordrer til, at henvendelser til ministeriet renses for unødvendige personoplysninger inden afsendelse.

CVR.: 33962452

EAN nr.: 5798009814128

Sådan behandles din henvendelse

Din henvendelse vil efter registrering i ministeriets elektronisk sagsbehandlingssystem blive videresendt til den sagsbehandler i det relevante fagkontor, der skal behandle din henvendelse.

Svartider

Social- og Indenrigsministeriet tilstræber at besvare din henvendelse hurtigst muligt. I henvendelser, der kræver forelæggelse for ministeren, kan du som udgangspunkt forvente svar inden for maksimalt fire uger.

Såfremt din henvendelse vedrører komplekse, omfattende eller principielle forhold, kan svartiden undertiden være lidt længere.

OBS: I sommerferieperioden vil svartiden for nogle henvendelser være længere.

Oplysningspligt

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger om en anden person, skal ministeriet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne som udgangspunkt meddele denne person, at ministeriet behandler personoplysninger om vedkommende.

Anmeldelser

Vedrører din henvendelse mistanke om eller anmeldelse af et kriminelt forhold, skal du rette henvendelse til politiet.

Vedrører din henvendelse mistanke om eller viden om, at et eller flere børn mistrives, skal du rette henvendelse til den kommune, hvor barnet eller børnene bor.