Kontakt

Social- og Indenrigsministeriet

Holmens Kanal 22 
1060 København K

Telefon: 72 28 24 00
(mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Henvendelser til ministeriet:  sim@sim.dk

Henvendelser til ministeren: min@sim.dk

Pressehenvendelser rettes til ministeriets presseenhed

For kontakt til Koordinationsenheden for Børnebortførelser se Koordinationsenhedens kontaktside

For kontakt til ministeriets valgenhed se valgenhedens kontaktside

Signerede og krypterede e-mails sendes til: oim@oim.dk

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om økonomi og væsentlige sociale problemer og CPR-nummer), foreslår vi derfor, at du sender en besked til ministeriet som digital post fra e-Boks, www.borger.dk eller www.virk.dk. Her kan du vælge Social- og Indenrigsministeriet som modtager.

Cvr.: 33962452
EAN nr.: 5798009814128