Organisation

Her kan du finde Social- og Indenrigsministeriets organisationsdiagram.

Social- og Indenrigsministeriets organogram

 

Social- og Indenrigsministeriet er organiseret som følger:

Minister: Astrid Krag (S)
Departementschef: Sophus Garfiel

Ministersekretariat

Chef for Kommunikation, Presse og Politisk Sekretariat: Jens Anton Tingstrøm Klinken
Pressechef: Morten Mærsk

Ministerens særlige rådgiver

Lynne Birch hansen

Jura

Afdelingschefer: Malene R. Vestergaard og Hans B. Thomsen
Kontorchef Forvaltningsjura: Mette Kryger Gram
Kontorchef Socialjura og International: Anita Hørby
Kontorchef Demokrati: Nikolaj Stenfalk
Kontorchef Familier: Carina Fogt-Nielsen
Kontorchef CPR og IT: Carsten Grage

Strukturel Socialpolitik

Konstitueret afdelingschef: Signe Maria Christensen
Konstitueret kontorchef Mål, Data og Incitamenter: Maren Sørensen
Kontorchef Analyse: Jonas Schytz Juul
Konstitueret kontorchef Virksomme Indsatser og Investeringer: Andreas Klein Eriksen

Sociale indsatser

Afdelingschef: David Rene Tranekær Klemmensen
Konstitueret kontorchef Handicap: Inge Trads Kjeldsen
Kontorchef Udsatte Børn: Dan T. Holmgreen
Kontorchef Udsatte Voksne og Civilsamfund: Mie Henriette Eriksen

Kommunal- og Regionaløkonomi

Afdelingschef: Torben Buse
Kontorchef Finansiering: Dorthe Lemmich Madsen
Kontorchef Udgifter: Birgitte Olesen
Kontorchef Opgaver og Struktur: Søren Hansen Thomsen

Organisation

Afdelingschef: Mette Dige Rønholt
Konstitueret kontorchef Koncernøkonomi: Ingrid Melchiorsen
Kontorchef Koncerntilsyn og Forretning: Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef Organisationsudvikling og HR: Kristine Queitsch
Chef for styring: Mathilde Mørch
Servicechef: Susanne Præst

Ministeriets tilknyttede styrelser, råd og institutioner:

Ankestyrelsen
Benchmarkingenhed
Børnerådet
Danmarks Statistik
Det Centrale Handicapråd
DSI
Familieretshuset
Frivilligrådet
Kofoeds Skole
Rådet for Socialt Udsatte
Socialstyrelsen
VIVE