2014

 • Idérige frikommuner begejstrede for frie tøjler

  Publiceret 18-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  De ni frikommuner er glade for de frie rammer, regeringen har givet dem til at gøre tingene anderledes under frikommuneforsøgene. 248 forsøg med nye lokale løsn..

 • Regioner får hjælp til at bygge og modernisere sygehuse som OPP

  Publiceret 17-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet regionerne dispensation fra deponeringsreglerne til en række konkrete projekter, hvor de indgår partnerskaber m..

 • Forsøg i frikommunerne bliver forlænget

  Publiceret 11-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Frikommuneforsøgene kan nu fortsætte, mens de bliver evalueret. Regeringen har givet ni kommuner lov til at løse en række opgaver, som de selv vil. Det kan de n..

 • Regionerne investerer i mere sundhed og psykiatri i 2015

  Publiceret 10-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Regionernes budgetter tegner til at ligge inden for de aftalte økonomiske rammer for 2015. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af r..

 • Enigt Folketing vil gøre valget nemmere

  Publiceret 05-12-2014
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Det skal være lettere for vælgere, partier og kommuner, når der er valg. Regeringen har i dag indgået en aftale med alle Folketingets partier om at ændre valglo..

 • Kommunerne udviser igen ansvarlighed

  Publiceret 01-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Kommunernes budgetter for 2015 er nu opgjort foreløbigt og tegner endnu en gang til samlet set at ligge inden for de samlede økonomiske rammer, som er aftalt me..

 • Konference: Store gevinster med partnerskaber

  Publiceret 01-12-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Strategiske partnerskaber på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer er en ny måde at løse udfordringer på uden at indføre mere regulering. Ge..

 • Markant billigere godstransport til småøer og ø-kommuner

  Publiceret 20-11-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Transporten af gods til og fra øer bliver markant billigere. Regeringen er sammen med partierne bag Vækstpakke 2014 blevet enige om, hvordan initiativet om bill..

 • Regeringen vil styrke det danske byggeri

  Publiceret 07-11-2014
  Pressemeddelelse Kommuner og regioners styrelse

  Stærkere rammer for vækst, enklere regler og mere bæredygtighed. Det er indholdet i regeringens nye byggepolitiske strategi ”Vejen til et styrket byggeri i Danm..

 • Kommuner bygger skoler og idrætsanlæg som OPP

  Publiceret 29-10-2014
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  5 kommuner kan nu gå i gang med at opføre bl.a. nye skoler og idrætsanlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet de udvalgte kommuner dispensation fr..

Søg i arkiv