2015

 • Uenige forældre tilbydes kursus i konflikthåndtering

  Publiceret 16-12-2015
  Pressemeddelelse Familier

  Forældre, der ikke kan samarbejde om deres børn, bliver 1. januar 2016 tilbudt kurser og samtaler, når de henvender sig til Statsforvaltningen i Odense og Aaben..

 • Sådan styrker vi den gode modtagelse af flygtninge i lokalområdet

  Publiceret 11-12-2015
  Pressemeddelelse

  Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet samlede..

 • Sådan styrker vi den gode modtagelse af flygtninge i lokalområdet

  Publiceret 11-12-2015
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet samlede..

 • Nuanceret billede af socialt marginaliserede

  Publiceret 08-12-2015
  Pressemeddelelse

  En ny rapport fra SFI dokumenterer, at socialt marginaliserede kommer fra alle sociale lag, og tegner et nuanceret billede af gruppen. Der er brug for en mere v..

 • Satspuljepartier støtter julehjælp til udsatte børn og voksne

  Publiceret 05-12-2015
  Pressemeddelelse

  Ænder, julegaver, chokolade, tøjdyr og gavekort til supermarkeder. 16 organisationer får penge fra satspuljen til at hjælpe socialt udsatte i december måned.

 • Ingen sammenlægning af Struer og Holstebro kommuner

  Publiceret 04-12-2015
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger Kommunal- og regionaløkonomi

  I Struer Kommune stemte 67,9 procent nej, og 32,1 procent stemte ja ved folkeafstemningen om en sammenlægning af Struer og Holstebro kommuner. I Holstebro Kommu..

 • Nu skal vi til folkeafstemning

  Publiceret 02-12-2015
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  I morgen skal vi til stemmeurnerne, hvor vi skal sige JA eller NEJ til, om retsforbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning. Valgstederne holder åbent kl. 9..

 • Bedre hjælp til børn udsat for vold og seksuelle overgreb

  Publiceret 02-12-2015
  Pressemeddelelse

  Kommunerne har de rigtige redskaber til at hjælpe børn i sager om overgreb. Men kommunerne er stadig ikke i mål, når man ser på et udsnit af konkrete sager. Det..

 • Sæt dit kryds rigtigt

  Publiceret 01-12-2015
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Hvis du vil sikre dig, at din stemme er gyldig, når du går i stemmeboksen ved folkeafstemningen den 3. december 2015, så tjek her, hvad du skal undgå.

 • Ny viden skal forbedre indsats for voldsramte kvinder

  Publiceret 01-12-2015
  Pressemeddelelse

  Landets kvindekrisecentre er netop blevet evalueret, og vi har nu bedre viden om, hvordan indsatsen på krisecentrene virker. Den viden skal vi bruge, når vi til..

Søg i arkiv