2016 - September

 • Ét system for skilsmissefamilierne

  Publiceret 21-09-2016
  Pressemeddelelse Familier

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har indbudt de politiske partier til en forhandlingsrække, hvor hun vil præsentere regeringens vision for et nyt fam..

 • Regeringen vil blokere for mobilsignaler i fængsler og sikrede botilbud

  Publiceret 20-09-2016
  Pressemeddelelse Handicap

  Det skal være muligt at lave forsøg målrettet jamming af mobiltelefoner i fængsler, arresthuse og sikrede institutioner for udviklingshæmmede. Det foreslår rege..

 • Fire kommuner kan hæve skatten for 2017

  Publiceret 16-09-2016
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har netop svaret de fire kommuner, som har søgt om at få mulighed for at forhøje skatten for 2017. De har alle fået del i rammen..

 • Analyse: Hjemløse på forsorgshjem og herberger

  Publiceret 09-09-2016
  Nyhed Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse sætter fokus på brugere af forsorgshjem og herberger: Hvad er deres forsørgelsesgrundlag, og hvilken boligtype og husleje kommer de ud til efter e..

 • Regionerne får adgang til at optage lån for 650 millioner kroner

  Publiceret 09-09-2016
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag givet lånedispensationer for i alt 650 millioner kroner til de fem regioner. Med lånene får regionerne mul..

 • Karen Ellemann indleder forhandlinger om reform af serviceloven

  Publiceret 07-09-2016
  Pressemeddelelse Handicap

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er klar med et udspil til en reform af serviceloven. Den skal give enklere regler og sikre udsatte voksne og mennesk..

 • Fem kommuner har søgt om tilladelse til at forhøje skatten

  Publiceret 06-09-2016
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Fem kommuner har søgt om tilladelse til skatteforhøjelser på i alt cirka 281 millioner kroner. Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kom..

 • Frivilligheden trives i Danmark

  Publiceret 06-09-2016
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Frivilligrapporten 2018 gør status over frivilligt arbejde i Danmark. Den fri-villige indsats i Danmark ligger på niveau med tidligere opgørelser, mens samarbej..

 • Værktøjer og cases skal inspirere til bedre styring i kommunerne

  Publiceret 05-09-2016
  Nyhed

  Ny pjece, som KL og regeringen har udarbejdet sammen, skal hjælpe kommunerne med at lære af hinanden, når det gælder bedre styring på det sociale område.

 • 15 initiativer skal gøre det lettere at være frivillig på det sociale område

  Publiceret 05-09-2016
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Det skal være nemmere at deltage i det frivillige arbejde på det sociale om-råde. Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde er kl..

Søg i arkiv