2017 - Oktober

 • Nyt udspil skal bremse de unges vej ud i hård kriminalitet

  Publiceret 27-10-2017
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Regeringen har i dag præsenteret udspillet ’Alle handlinger har konsekvenser’, der med 15 nye initiativer skal sætte en stopper for fødekæden til banderne og an..

 • Viden om forældrekonflikter efter samlivsbrud

  Publiceret 26-10-2017
  Pressemeddelelse Familier

  En stor del af de sager, hvor forældre ikke kan blive enige om barnet efter et brud, er meget komplekse. Det viser en ny rapport fra VIVE, som også peger på, at..

 • Visse vælgere kan søge om at stemme et andet sted

  Publiceret 25-10-2017
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Indtil den 13. november kan du søge kommunen om at ændre afstemningssted ved det kommende valg til kommuner og regioner. Det er muligt, hvis du har et handicap..

 • Nu kan vælgere søge om at stemme hjemme

  Publiceret 24-10-2017
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Er du på grund af sygdom eller manglende førlighed forhindret i at møde op og sætte dit kryds til valget til kommuner og regioner, kan du fra i dag søge om at b..

 • Regeringen er utilfreds med kommunernes skatteresultat

  Publiceret 16-10-2017
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Kommunerne har vedtaget budgetter og skatteprocenter for 2018. Samlet set stiger kommuneskatten næste år. Det udløser en økonomisk sanktion. Økonomi- og indenri..

 • Minister strammer op overfor kommuner med lav likviditet

  Publiceret 13-10-2017
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Det er helt afgørende, at en kommune tager ansvar, hvis der er lavvande i kommunekassen, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. Fremover ska..

 • Nu kan du brevstemme

  Publiceret 10-10-2017
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Fra i dag kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget den 21. november 2017.

 • Regeringen vil styrke frivilligheden i hele landet

  Publiceret 09-10-2017
  Pressemeddelelse Satspulje Frivillig social indsats

  Med regeringens civilsamfundsstrategi skal den lokale frivillighed rundt om i landet have bedre vilkår, og udsatte borgere skal have nemmere ved at komme med i..

 • Omfattende handlingsplan skal knække hjemløsekurven

  Publiceret 08-10-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne Satspulje

  Regeringen er klar med Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed. 15 initiativer og 250 mio. kr. over fire år skal vende stigningen i hjemløshed til et fald.

 • 22 mio. kr. til mere effektive sociale indsatser

  Publiceret 05-10-2017
  Pressemeddelelse Satspulje Udsatte voksne

  Børne- og socialministeren og satspuljepartierne er enige om, at 22 mio. kr. fra Udviklings- og Investeringsprogrammet i 2018 skal bruges på effektive indsatser..

Søg i arkiv