• Anbragte børn og unge trives bedre

  Publiceret 29-12-2018
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  På flere centrale parametre går det fremad med anbragte børn og unges trivsel. I en ny Rambøll rapport fortæller 9 ud af 10 anbragte børn og unge, at de har det..

 • Mette With Hagensen er ny formand for Børnerådet

  Publiceret 20-12-2018
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Børne- og socialminister Mai Mercado har udpeget en ny formand og nye medlemmer til Børnerådet. Med de nye udpegninger har rådet fået en bred vifte af kompetenc..

 • Handicappolitisk Redegørelse giver overblik over initiativer på handicapområdet

  Publiceret 18-12-2018
  Nyhed Pressemeddelelse Handicap

  Børne- og Socialministeriet offentliggør Handicappolitisk Redegørelse 2018, som indeholder en oversigt over regeringens arbejde med at fremme ligebehandling af..

 • Frivilligheden trives i Danmark

  Publiceret 18-12-2018
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Frivilligrapporten 2018 gør status over frivilligt arbejde i Danmark. Den frivillige indsats i Danmark ligger på niveau med tidligere opgørelser, mens samarbejd..

 • Sygefraværet bør reduceres yderligere

  Publiceret 18-12-2018
  Pressemeddelelse Kommuner og regioners styrelse Kommunal- og regionaløkonomi

  På landsplan var sygefraværet i kommunerne blandt alle ansatte under et 11,6 dage pr. fuldtidsansat i 2017.

 • Nye hjælpemidler når du skal stemme

  Publiceret 18-12-2018
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Næste gang du skal stemme, kan du også benytte et CCTV, der kan forstørre stemmesedlen, eller en LED-lampe for at få bedre lys.

 • Robust opsving og rekordmange i job – ambitioner om flere reformer

  Publiceret 17-12-2018
  Pressemeddelelse Økonomisk Redegørelse

  Dansk økonomi er godt inde i en højkonjunktur. Beskæftigelsen er steget uafbrudt i mere end fem år, og der er solidt grundlag for, at udviklingen kan fortsætte.

 • Regionerne sætter flere penge af til sundhed

  Publiceret 17-12-2018
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  En foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at regionernes budgetter tegner til at overholde økonomiaftalen for 2019.

 • Kommunerne forventer ikke at bruge den aftalte serviceramme i 2019

  Publiceret 17-12-2018
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  En foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter for 2019 tyder på, at kommunerne vil prioritere færre udgifter til service og flere til anlæg end aftalt.

 • Socialpolitisk Redegørelse 2018: Ny viden om udsatte og sårbare mennesker i Danmark

  Publiceret 14-12-2018
  Pressemeddelelse Sociale mål Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Der er tegn på, at misbrugsbehandlingen er blevet bedre, men anbragte og andre udsatte børn og unge halter stadig langt efter i skolen. For mange unge, der ikke..

Søg i arkiv