Det kommende års satser på socialområdet

04-12-2019
Nyhed Ministeriet

Satserne for 2020 på socialområdet er nu offentliggjort.

Se satserne på socialområdet