2019 - Marts

 • Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

  Publiceret 26-03-2019
  Pressemeddelelse Kommuner og regioners styrelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prior..

 • Aftale om det specialiserede socialområde

  Publiceret 25-03-2019
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  Regeringen og Dansk Folkeparti har mandag indgået aftale om det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Parterne er enige om, at der skal igangsæt..

 • Ny portal skal sikre mod snyd ved indsamling af vælgererklæringer

  Publiceret 22-03-2019
  Pressemeddelelse Valg og folkeafstemninger

  Alle Folketingets partier har i dag indgået en aftale om, at vælgererklæringer fremover skal indsamles via en offentlig portal på internettet.

 • Socialstyrelsens gennemgang af kommunale beredskaber på overgrebsområdet

  Publiceret 21-03-2019
  Nyhed Udsatte børn og unge

  Socialstyrelsen har på vegne af børne- og socialminister Mai Mercado lavet en gennemgang af kommunernes beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behand..

 • Bugnende pengetanke truer styringen af dansk økonomi

  Publiceret 20-03-2019
  Pressemeddelelse Kommunal- og regionaløkonomi

  Kommunerne har ultimo 2018 en likviditet på svimlende 47,9 milliarder kroner. Det bekymrende høje niveau truer styrbarheden i dansk økonomi, mener ministre.

 • Kommuner fravælger døgnbehandling i misbrugsbehandlingen

  Publiceret 19-03-2019
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Kommunerne benytter sjældent døgnbehandling, når borgere med et stofmisbrug henvender sig for at få hjælp. Det viser en ny rapport fra Ankestyrelsen om, hvordan..

 • Indsatsen mod parallelsamfund er på sporet

  Publiceret 18-03-2019
  Pressemeddelelse Dansk Økonomi - Struktur

  Redegørelse om parallelsamfund viser flere klare fremskridt. Men den viser også, at der er brug for at holde fokus, hvis Danmark skal være ghettofrit i 2030.

 • Reformer skaber gode resultater

  Publiceret 14-03-2019
  Pressemeddelelse Dansk Økonomi - Struktur

  Reformer har bidraget til, at Danmark når mål fra EU og vil fortsat gøre det. Det viser Danmarks Nationale Reformprogram 2019.

 • Lovforslag om fair og lige konkurrence er sendt i høring

  Publiceret 12-03-2019
  Pressemeddelelse Kommuner og regioners styrelse

  Regeringen har udarbejdet tre lovforslag om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. De er nu sendt i høring.

 • Omgørelsesprocenter er stadig alt for høje

  Publiceret 07-03-2019
  Pressemeddelelse Handicap Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Børne- og Socialministeriet offentliggør for tredje gang Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for socialområdet generelt og for b..

Søg i arkiv