Udligning handler om retfærdighed

23-02-2020
Ministerens taler og debatindlæg Kommunal- og regionaløkonomi

Debatindlæg i Politiken af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Politikens lederskribent Marcus Rubin kalder regeringens udspil til en udligningsreform »et ideologisk makværk« (18.2.). Han beklager, at vi har blandet ideologi ind i en ellers »ret teknokratisk reformøvelse«. Forestiller Marcus Rubin sig, at man kan lave et system uden politiske prioriteringer? Udligningssystemet er kompliceret, men handler i den grad om politik.

For en socialdemokratisk regering handler det om retfærdighed, velfærd og mere omfordeling. Uligheden i Danmark er større, end nogle tror. Danmark er blevet mere opdelt mellem land og by, og kommunernes muligheder for at levere velfærd er vidt forskellige.

I nogle kommuner er der flere borgere med uddannelse, job og gode lønninger - og dermed større skatteindtægter. Andre steder er det svage ældre, socialt udsatte og mennesker med ikkevestlig baggrund, der er overrepræsenteret. De forskelle skal vi udligne. For Danmark er for lille til store forskelle.

Marcus Rubin har flere fejlslutninger i sin leder. For det første påstår han, at regeringen har nægtet at fremlægge udspillets tal og beregninger. Men vi har fremlagt tal for hver enkelt kommune og tal for, hvordan elementerne i vores udspil påvirker alle kommuner.

Det er langt mere, end den tidligere VLAK-regering fremlagde, da den forsøgte sig med en udligningsreform i 2018. Dengang fremlagde man ikke engang et udspil, men alene en stor embedsmandsrapport.

For det andet antyder han, at vi usagligt vil hjælpe S-borgmestre på Vestegnen.

Men nogle kommuner løfter en meget stor integrationsopgave, og det er urimeligt, hvis deres borgere derfor må leve med dårligere velfærd.

Det er kun fair, at vi støtter de kommuner, der har store udgifter til blandt andet at bekæmpe parallelsamfund, forebygge rekruttering til bander og rydde op efter kriminalitet. Derfor holder vi hånden under de kommuner, der har flest udlændinge. Vi nedjusterer udlændingeordningen, men gør den mere rimelig.

I øvrigt modtager kommuner med Venstre-borgmestre i gennemsnit mere pr. indbygger i regeringens udspil.

For det tredje påstår han, at jeg har undskyldt over for Folketinget for ikke at have styr på min præsentation af udspillet.

Men min beklagelse til Folketingets partier handler hverken om min manglende indsigt eller forståelse. Ej heller om fejlinformation fra ministeriet. Alle tal, vi har fremlagt, har været retvisende. Det, vi har beklaget, er, at beregningsmetoden ikke var forklaret ordentligt. Der er væsentlig forskel. Når vi skruer på udligningsordningen, skruer vi på samfundets tandhjul. Det handler om politik - og er meget mere end en rent teknokratisk øvelse.