Ændret refusion. Første skridt er taget for udsatte børn

25-05-2020
Ministerens taler og debatindlæg Udsatte børn og unge Kommunal- og regionaløkonomi

Indlæg i Avisen Danmark af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Vi skylder de børn, der af forskellige årsager ikke kan bo derhjemme, at tage hånd om dem og gøre det så tidligt som nødvendigt.

I nytårstalen slog statsminister Mette Frederiksen fast, at vi skal gøre det bedre for de udsatte børn. Vi skal altid være på børnenes side. Så de får den trygge barndom, som alle børn fortjener, og gode muligheder videre i livet. Og ikke – som i dag – klarer sig dårligere i forhold til blandt andet uddannelse og beskæftigelse.

Med den nyligt indgåede udligningsreform tager vi det første skridt for at sikre en tryg barndom for alle børn:

Vi ændrer refusionsreglerne, så kommunerne har mere økonomisk sikkerhed for at kunne give børnene den rigtige hjælp – også selvom for eksempel en anbringelse kan være dyr.

Kommunerne får bedre mulighed for at få refunderet udgifter, når de for eksempel vælger at anbringe flere børn fra samme familie. Vi vil ikke risikere, at man kun anbringer nogle børn i en stor søskendeflok af hensyn til økonomien.

Dermed har vi sikret, at de kommuner, som står med mange tunge enkeltsager på børneområdet, får mere i statslig refusion end tidligere og dermed en stærkere hjælpende hånd.

I dag er der stor forskel på, hvor stor en andel børn og unge der er anbragt på tværs af landet – og dermed også stor forskel på, hvor meget anbringelsesområdet tager af kommunekassen.

Langeland, Tønder og Haderslev er nogle af de kommuner, hvor den største andel børn og unge er anbragt uden for hjemmet. I kommunerne er det over 1,5 procent af alle 0-17-årige.

I den anden ende af skalaen finder vi hovedstadskommunerne Vallensbæk og Allerød, hvor kun cirka 0,4 procent af børnene og de unge er anbragt.

Det er kun rimeligt, at vores fællesskab i højere grad støtter op om kommuner som Langeland, Tønder og Haderslev, der løfter en stor opgave for vores udsatte børn.

Jeg er glad for at se, at organisationer som Mødrehjælpen, Børns Vilkår og Socialpædagogerne også mener, at vores aftale vil styrke kommunernes arbejde med udsatte børn.

Organisationernes opfattelse er nemlig, at hensynet til økonomien desværre kan fylde for meget, når der skal besluttes, om et svigtet barn skal anbringes eller ej.

Det er min forhåbning, at vi med de ændrede regler bedre kan lykkes med ambitionen om at sætte børnene først.