Tynde spekulationer

07-03-2020
Ministerens taler og debatindlæg Kommunal- og regionaløkonomi

Kommentar i Berlingske af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Regeringens udspil til en udligningsreform omfordeler 1,4 milliarder kroner fra velstillede kommuner til mere trængte kommuner. Danmark er for lille til store forskelle, og vores udspil skal skabe en mere retfærdig udligning.

Det har forståeligt nok skabt debat, da store interesser er på spil.

Men i debatten er der også rejst en række tynde og urimelige spekulationer, som jeg er nødt til at gå i rette med.

Særligt Liberal Alliance har her i Berlingske tegnet et billede af, at jeg skulle have misbrugt embedsværket til at favorisere min egen valgkreds, Køge-Lejre.

Lad os løbe spekulationerne igennem:

Med regeringens udspil skal Lejre Kommune bidrage med næsten 29 millioner kroner, og er dermed blandt de kommuner, der skal afgive mest.

Favoriserer jeg hermed min valgkreds? Prøv at tage et kig i lokalpressen i Lejre, og læs de kritiske reaktioner. Spekulationerne om at favorisere er helt absurd, hvis man tænker det igennem.

Og hvad så med den anden kommune i min valgkreds, Køge? Ole Birk Olesen (LA) har kritiseret, at kommunen får et pænt beløb fra den nye hovedstadspulje. Men han undlader at fortælle om det samlede udspil, hvor Køge mister penge ved andre ordninger.

Køge Kommune modtager i alt 18 millioner kroner ved udspillet, fordi vi holder hånden under hovedstadskommuner med flere socialt udsatte, udlændinge og boligsociale udfordringer end andre.

Beløbet svarer til 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Det gør Køge Kommune til en af de kommuner, der får den mest beskedne gevinst ved vores udspil. Til sammenligning modtager Kalundborg, Odsherred og Guldborgsund 1,28-1,29 pct. af beskatningsgrundlaget.

Har jeg dermed misbrugt embedsværket og favoriseret Lejre og Køge? Den ene kommune skal bidrage mere til udligningen, og den anden modtager en beskeden gevinst. Påstanden fra Liberal Alliance er virkelig tynd spekulation.

I øvrigt stod Køge til at modtage penge ved VLAK-regeringens udspil til en udligningsreform i 2018, hvor Liberal Alliances egen minister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, sad for bordenden. Formentlig fordi det ligesom i dag blev vurderet som ganske rimeligt ud fra kommunens situation.

Og nu vi er ved spekulationer. Greves borgmester Pernille Beckmann (V) påstår i Berlingske, at: »Der er en systematik omkring ordningen, som rammer de liberale kommuner…«

Men hvad siger fakta egentlig om kommuner med Venstre-borgmestre?

Faktum er, at kommuner med Venstre-borgmestre modtager mere pr. indbygger med regeringens udspil end kommuner, der har S-borgmestre. Og hvad hedder borgmesteren i Kalundborg Kommune, der modtager mest ved udspillet? Martin Damm fra Venstre. Det kunne en kvik journalist foreholde Pernille Beckmann, hvis debatten handlede om substans frem for farverige beskyldninger.

Regeringens udspil vil gøre forskellene mindre i Danmark. Det kommer kommuner til gode uanset borgmesterens partifarve – den modsatte påstand er tynd og usaglig spekulation.