Oktober 2003

  • Valgret under udlandsophold

    Publiceret 01-10-2003
    Publikation Valg og folkeafstemninger

    Betænkningen er afgivet af et udvalg, der havde til opgave at undersøge mulighederne for, hvorledes kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i..

Søg i arkiv