2004

 • Det kommunale regnskab 2003

  Publiceret 01-12-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Indsæt publikationsforsiden under thumbnail nederst på denne side

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2005

  Publiceret 15-07-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  I "Kommunal udligning og generelle tilskud 2005" er samlet tilskuds- og udligningsbeløb, datagrundlag, beregningsformler samt lovgrundlag for opgørelsen af tils..

 • Omsorg og magt

  Publiceret 01-07-2004
  Publikation Udsatte voksne

  Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget liv og t..

 • Udvikling i landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003

  Publiceret 01-07-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Denne publikation beskriver de forsøgs- og informationsprojekter, der i 2003 har modtaget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Endv..

 • Det kommunale budget 2004

  Publiceret 05-05-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

 • Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter

  Publiceret 01-05-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Rapport fra arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet omanvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amtskommuner. I rapporten afdækk..

 • Det nye Danmark

  Publiceret 01-04-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Danmark har gennemgået kolossale forandringer siden kommunalreformen i 1970. Afstande mellem mennesker, virksomheder og institutioner er blevet mindre – på grun..

 • Regionalpolitisk redegørelse 2004

  Publiceret 29-03-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

 • Regionalpolitisk redegørelse 2004 - Analyser og Baggrund

  Publiceret 29-03-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Regeringen fremlægger årligt en regionalpolitisk redegørelse for Folketinget. I "Regionalpolitisk redegørelse 2004 - regeringens redegørelse til Folketinget" fr..

 • Handlingsplan mod børnemishandling (2004)

  Publiceret 01-03-2004
  Publikation Udsatte børn og unge

  Børnepolitikken er et vigtigt fokusområde for hele regeringen - ikke mindst indsatsen for udsatte børn. Børn kan ikke på samme måde som voksne råbe op eller bed..

Søg i arkiv