Juni 2005

 • Det kommunale budget 2005

  Publiceret 09-06-2005
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

 • Udvikling i landdistrikterne - landdistriktspuljen 2004

  Publiceret 08-06-2005
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  I publikationen beskrives fordelingen af landdistriktspuljen for 2004. Det sker både gennem statistiske oversigter og gennem interviews med projektstillere. End..

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2006

  Publiceret 05-06-2005
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

 • Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark

  Publiceret 02-06-2005
  Publikation Frivillig social indsats

  Omkring en tredjedel af danskerne udfører frivilligt arbejde. Men hvad består arbejdet i, og hvem er det, der typisk engagerer sig? På grundlag af interview med..

 • Velfærd på flere måder

  Publiceret 01-06-2005
  Publikation Frivillig social indsats

  "Velfærd på flere måder" er udarbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af de kommunale parter, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Indenrigs- og Sundhedsmin..

Søg i arkiv