Januar 2007

 • Særforanstaltninger for udviklingshæmmede

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap

  I medierne dukker der med jævne mellemrum historier op om ekstraordinært personalekrævende og omkostningstunge tilbud til børn, unge og voksne, der på grund af..

 • Lettere at leve med et handicap

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap

  Alle skal – uanset handicap – have mulighed for at leve en aktiv og selvstændig tilværelse.

 • Udsatte børn og unge - et fælles ansvar

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Udsatte børn og unge

  Pjecen ”Udsatte børn og unge – et fælles ansvar” omhandler den socialfaglige metode Integrated Children’s System (ICS). Metoden anvendes i seks kommuner som en..

 • Veje til reelt medborgerskab

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap

  Udviklingshæmmede står stadig overfor en række udfordringer i forbindelse med deltagelse og inddragelse i samfundet.

 • Parents of disabled children

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap Udsatte børn og unge

  This guide is intended for parents who are expecting or already have a disabled child.

 • Forældre til barn med handicap - guide til hjælp og støtte

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap Udsatte børn og unge

  Hæftet er en guide med gennemgang af de vigtigste tilbud om hjælp og støtte fra den offentlige sektor, dvs. fra social-, sundheds-, kultur- og undervisningsområ..

 • Håndbog om anbringelsesreformen

  Publiceret 01-01-2007
  Publikation Handicap Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Håndbogen om anbringelsesreformen samler og gennemgår de nye lovregler og relevant forskning om anbringelsesreformens centrale temaer.

Søg i arkiv