Marts 2007

  • Konkurrenceudsættelse på dagsordenen

    Publiceret 01-03-2007
    Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

    Konkurrence er en drivkraft for udvikling og fornyelse og skaber et vedholdende fokus på kvalitet og effektiv ressourceanvendelse.

Søg i arkiv