2011

 • Social Policy in Denmark

  Publiceret 01-12-2011
  Publikation Internationalt samarbejde Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  How is social welfare policy organised in Denmark? How is it financed? What role does local government play? What is done for families with children, elderly pe..

 • Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

  Publiceret 01-11-2011
  Publikation Handicap

  Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i sa..

 • § 18 redegørelse 2010

  Publiceret 01-10-2011
  Publikation Frivillig social indsats

  En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af §18-midler.

 • Folketingsvalget den 15. september 2011

  Publiceret 26-09-2011
  Publikation Valg og folkeafstemninger

  Folketingsvalget den 15. september 2011 - Uddybende publikation.

 • Generelle tilskud til regionerne 2012

  Publiceret 11-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  De fem regioner har ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver. Herudover løser regionerne visse driftsopgaver for kommunerne.

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2012

  Publiceret 11-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt..

 • De kommunale regionale regnskaber 2008

  Publiceret 04-07-2011
  Publikation

  Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser udgifter og indtægter fordelt på de..

 • De kommunale og regionale budgetter 2010

  Publiceret 04-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser budgetterede udgifter og indtægter..

 • Tilskudsbog kommuner 2011

  Publiceret 01-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikation om "Tilskudsbog kommuner 2011"

 • Tilskudsbog regioner 2011

  Publiceret 01-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikation om "Tilskudsbog regioner 2011"

Søg i arkiv