Juni 2011

 • Udvalgsrapport om kommunernes låntagning

  Publiceret 30-06-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Kommunernes lån til energirenovering og større it-investeringer samt om kommunernes anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter. Udvalgsrapport om ko..

 • Pjece om lukkede familier

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommuner.

 • Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Disse retningslinjer kan benyttes til de forældrekompetenceundersøgelser, der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Som en del af..

 • Pjece om mellemkommunal underretning

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner.

 • Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Kommuner og regioners styrelse Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.

Søg i arkiv