Regionalpolitisk redegørelse 2011 - Analyser og baggrund

13-05-2011
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

Regionalpolitisk redegørelse 2011 – regeringens redegørelse til Folketinget ledsages af en analyse- og baggrundspublikation, der mere udførligt beskriver en række af de i redegørelsen behandlede emner.

Hent publikationen