November 2011

  • Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

    Publiceret 01-11-2011
    Publikation Handicap

    Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i sa..

Søg i arkiv