August 2012

 • Ledighed blandt nyuddannede unge

  Publiceret 16-08-2012
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 4. Ungdomsledighed har stor bevågenhed i en række lande. Denne analyse ser nærmere på den danske ungdomsledighed med særligt fokus på ledi..

 • Indkomstfordeling og indkomstudvikling

  Publiceret 16-08-2012
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 5. Denne analyse ser nærmere på indkomstudviklingen og -fordelingen med fokus på årene 2006-2010, herunder udviklingen i de disponible ind..

 • Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse

  Publiceret 16-08-2012
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 3. I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller u..

 • Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

  Publiceret 16-08-2012
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 2. handler om hvor meget skattereformen styrker det økonomiske incitament til beskæftigelse.

Søg i arkiv