Ældres økonomiske vilkår

20-12-2013
Publikation Økonomisk Analyse

Økonomisk Analyse nr. 16. Analysen belyser ældres økonomiske vilkår, herunder blandt andet udviklingen i disponibel indkomst samt formue udover pensionsformue for personer i folkepensionsalderen i perioden fra 2000 til 2011. Desuden belyses udviklingen i sundhed blandt de ældre.

 

 

Hent publikation