Midtvejsevaluering af puljen 'Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde'

01-02-2013
Publikation

Publikationen er en midtvejsevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

Hent publikationen