Hjemløsestrategien - samfundsøkonomisk analyse af metoder

01-05-2013
Publikation Udsatte voksne

Undersøgelsen afdækker samfundsøkonomiske gevinster og udgifter ved de bostøttemetoder, der er implementeret under den nationale hjemløshedsstrategi.

Hent publikationen