2014

 • Kommunernes og regionernes budgetter 2014

  Publiceret 19-12-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes budgetter 2014” er baseret på de budgetoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik suppleret med bu..

 • Concluding observations, FN’s handicapkomité (dansk version)

  Publiceret 18-12-2014
  Publikation Internationalt samarbejde Handicap

 • § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

 • Topindkomster i Danmark

  Publiceret 08-12-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 23. Analysen ser nærmere på, hvad der karakteriserer den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen. Gruppen er blandt andet kendetegnet ved en..

 • Global handel og eksportmarkedsvækst

  Publiceret 25-11-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 22. Der har siden tilbageslaget i 2008 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion...

 • Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministe..

 • Udmøntning af satspuljen 2015-2018

  Publiceret 29-10-2014
  Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Aftaletekst for satspuljeaftalen 2015-2018.

 • Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager ud..

 • Handicappolitisk handlingsplan, status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Handicap

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens h..

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Familier

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

Søg i arkiv