§ 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

10-12-2014
Publikation Frivillig social indsats

Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

Hent publikationen