November 2014

 • Global handel og eksportmarkedsvækst

  Publiceret 25-11-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 22. Der har siden tilbageslaget i 2008 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion...

 • Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministe..

Søg i arkiv