2015

 • Udmøntning af satspuljen 2016-2019

  Publiceret 27-10-2015
  Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Aftaletekst for satspuljeaftalen 2016-2019.

 • Rapport fra arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

  Publiceret 15-09-2015
  Publikation Udsatte voksne

  Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler har offentliggjort sin rapport. Der vil være mulighed for at afgive skrift..

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

  Publiceret 15-07-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2016 udgør 65.597,5 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 13. juli 2015 alle kommuner meddelelse om deres de..

 • Generelle tilskud til regionerne 2016

  Publiceret 15-07-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2016 udgør 89.519,9 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.288,4 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social-..

 • Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet

  Publiceret 27-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Det indgik i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 4. juni 2013 om regionernes økonomi for 2014, at der i 2014 skulle igangsættes en evaluering af den..

 • Styrket dansk lønkonkurrence gennem de senere år

  Publiceret 24-05-2015
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk analyse nr. 24. Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år, og det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk l..

 • Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

  Publiceret 20-05-2015
  Publikation Dansk Økonomi - Struktur

  Den nye fattigdomsredegørelse viser, at det er lykkedes at reducere børnefattigdommen med næsten en tredjedel siden 2011, og siden sidste opgørelse er antallet..

 • Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

  Publiceret 12-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Denne rapport er en afrapportering fra Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Det er hensigten at afdække nogle af de styrker og udfordringer for hove..

 • Hovedstaden – en metropol i vækst

  Publiceret 12-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Hovedstadsstrategien sætter fokus på 32 initiativer, der skal styrke hovedstadens muligheder for økonomisk udvikling og fremgang. Samarbejde er et nøgleord, for..

 • De kommunale og regionale regnskaber 2013

  Publiceret 21-04-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes regnskaber 2013” er baseret på de regnskabsoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik. Publikation..

Søg i arkiv