Oktober 2015

  • Udmøntning af satspuljen 2016-2019

    Publiceret 27-10-2015
    Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

    Aftaletekst for satspuljeaftalen 2016-2019.

Søg i arkiv