2016

 • Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

  Publiceret 29-12-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 9: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014,..

 • Rapport om Færøernes overtagelse af person-, familie- og arveretten

  Publiceret 21-12-2016
  Publikation Familier

  Det færøske landsstyre ønsker at overtage sagsområdet person-, familie- og arveretten den 29. juli 2018. Sagsområdet er i dag et dansk anliggende. Rapport er et..

 • Udmøntning af satspuljen 2017-2020

  Publiceret 04-11-2016
  Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Aftaletekst for satspuljeaftalen 2017-2020.

 • Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Publikation Handicap Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet be..

 • Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis be..

 • Ét system for skilsmissefamilier

  Publiceret 21-09-2016
  Publikation Familier

  Regeringen vil skabe ét system for de familier, der kommer i kontakt med det familieretlige område. Systemet skal være enkelt og tidssvarende med enkle og genne..

 • Hjemløse på forsorgshjem og herberger

  Publiceret 09-09-2016
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  Velfærdspolitisk analyse om hjemløse på forsorgshjem og herberger

 • Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøge..

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2017 udgør 64.731,4 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2016 alle kommuner meddelelse om deres de..

 • Generelle tilskud til regionerne 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2017 udgør 91.459,8 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.287,6 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social-..

Søg i arkiv